30 april 2017

1 mei 2017: Dag van de Arbeid

De Dag van de Arbeid is een internationale feestdag, die in Europa meestal op 1 mei gevierd wordt. Op de Dag van de Arbeid vieren wij tegenwoordig dat de achturige werkdag werd ingevoerd; de eerste overwinning in de strijd voor goed en eerlijk werk voor iedereen. Maar het begon als één van de eerste internationale protestacties van de verschillende arbeidersbewegingen in de wereld.

De gedachte van een achturige werkdag bestond al meer dan 1000 jaar. Daarbij gaat het steeds om een goede verdeling van een etmaal in drie delen: werken (sterke uren), ontspannen en ontwikkelen (zachte uren) en rusten (diepe uren).

Sinds 1890 wordt de Dag van de Arbeid elk jaar op 1 mei gevierd. Maar waarom precies deze datum? Misschien niet geheel in de lijn der verwachtingen, maar de 1 mei-viering vindt zijn oorsprong in de VS. De Amerikaanse vakbondsfederatie staakte vroeger nogal eens op 1 mei, omdat dit traditioneel de deadline was voor het vernieuwen van arbeidscontracten (moving day) in de VS.

De PvdA Katwijk wil van de Dag van de Arbeid gebruik maken om stil te staan en haar waardering uit te spreken voor iedereen die zich inzet voor de samenleving. Van vrijwilligers tot mantelzorgers in de ‘zachte uren’, van ondernemers en werknemers in de ‘harde uren’. Daarnaast is de PvdA verheugd met het feit dat de werkloosheid (Katwijk 4,2% in 2016) na een periode van harde maatregelen blijft dalen.

Volgens de PvdA Katwijk is het tijd om vooruit te kijken: wij willen blijven strijden voor goed en eerlijk werk voor iedereen. Maar ook voor het scheppen van de randvoorwaarden voor het stimuleren van de werkgelegenheid. Het is tijd voor meer werk. Het is nu tijd voor de PvdA.