Door op 7 november 2013

Algemene Beschouwingen 2013

Vandaag zijn de Algemene Beschouwingen in de gemeente Katwijk. Dit is de vergadering waar uiteindelijk goedkeuring wordt gevraagd voor de begroting van 2014, maar ook het moment waarop de verschillende partijen de kans krijgen te vertellen hoe zij de komende jaren voor zich zien. De PvdA grijpt de AB aan om een visie neer te zetten over de wijken, voor ons is dat waar we naar willen kijken de komende jaren. Vanuit een wijkenbeleid volgt een visie op de zorg, hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen de juiste zorg krijgen zeker gezien er heel veel elementen van de zorg richting de gemeente gaan. Naar de mening van de PvdA betekent dit het zo dicht mogelijk bij de mensen organiseren van de zorg, in de wijken dus. Vanuit de wijken volgt ook een visie op wonen, die wat ons betreft socialer moet. De rode buurt is daar een goed voorbeeld van, was dit niet ooit de wijk waar juist de sociale huurwoningen stonden? Vanuit de wijken volgt ook de inzet van mensen, wat doet de gemeente en wat doen we zelf? Wij vinden dat daar een goede verdeling gezocht moet worden, geen onzinnige bezuinigingen, maar wel ook vragen om inzet van mensen. Om dat te stimuleren dienen we een motie in om de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs te behouden. Op dit manier stimuleren we jongeren om zich te blijven inzetten voor hun omgeving. Uiteraard heeft ook het verkeer onze speciale aandacht tijdens deze algemene beschouwingen. De inbreng in de eerste termijn vindt u hieronder.

Algemene Beschouwingen PvdA Katwijk Motie MAS