17 oktober 2015

Bijdrage Nelly Smits over permanent AZC in de raad van 15 oktober

Voorzitter,
Ons land wordt door veel Nederlanders gezien als een paradijs voor vluchtelingen, iedereen is welkom en iedereen mag blijven.
De werkelijkheid is anders:
In 1973 werd een Toelatingsbeleid ofwel immigratiebeleid ingevoerd , dat was een restrictief beleid .
Als gevolg van de gruwelijke oorlogen op de Balkan sloegen honderdduizenden mensen op de vlucht. Nederland kreeg te maken met een forse toename van vluchtelingen, zo’n 50.000 mensen kwamen naar ons land.
Het immigratiebeleid werd daardoor steeds restrictiever en het aantal toegekende verblijfsvergunningen daalde als gevolg van dat beleid.
In 2000 werd onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Job Cohen de nieuw vreemdelingenwet ingevoerd. De effecten waren meteen zichtbaar, vanaf 2001 daalde het aantal asielzoekers sterk.
Minister Verdonk handhaafde dit beleid en voerde een beleid gericht op terugkeer in.
Tot 2007 vertrokken er meer vluchtelingen uit Nederland dan er binnenkwamen.
Nederland is dus niet het paradijs waar velen het voor houden.
Nu, net als bij de Balkanoorlogen, zorgen een bloedige burgeroorlog in Syrie en de gruweldaden van IS voor een ongekende vluchtelingenstroom.
95% van de vluchtelingen uit Syrië worden in de regio opgevangen, in Libanon, Egypte, Jordanië en Turkije.
In libanon is gebrek aan geld en voedsel waardoor mensen daar weer wegvluchten.
Opgevangen worden in Nederland betekent niet blijven in Nederland.
Vluchtelingen uit Syrië krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning.
Het percentage toegewezen asiel verzoeken bedroeg de 1e helft van dit jaar 0,04% van het aantal inwoners van Nederland. In Hongarije was dat 0,30% en in Duitsland 0,08 %, in Oostenrijk 0.14 % en in Zweden 0,19%.
Ruim 50.000 vluchtelingen zijn er dit jaar naar Nederland gekomen. Ongeveer het aantal inwoners van Katwijk voor de fusie en dat verdeeld over het hele land. Veel is een relatief begrip.
Nemen ze onze betaalbare huurwoningen in?
Nee, Nederland en ook Katwijk hebben een achterstand in de huisvesting van statushouders om verdringing van Nederlandse woningzoekenden te voorkomen.
Alternatie woonvormen worden nu onderzocht.
Nemen ze onze banen in?
Nee, Nederland heeft ruim 600.000 werkelozen en ongeveer 130.000 geregistreerde
vacatures.
Het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning dat mag werken is een fractie van het aantal asielzoekers dat binnenkomt en zij vormen dus amper een bedreiging voor Nederlandse werkzoekenden.
Waarom een permanent AZC?
Asielzoekers die niet meteen worden afgewezen moeten opgevangen worden in fatsoenlijk opvanglocaties waar zij kunnen wachten op hun asielverzoek.
Aan die vorm van opvang heeft het COA behoefte.
Daarmee zal het aantal asielzoekers in Katwijk van ruim 1100 terug gaan naar 600.
Wat mijn fractie betreft zullen daar voornamelijk gezinnen in opgevangen worden.
Naar onze mening sluit dat beter aan bij de Katwijkse samenleving
Dat is aan het COA maar het COA heeft Katwijk nodig dus vindt mijn fractie dat daar voorwaarden aan gesteld mogen worden.
.
Nu is het onze beurt om mensen die vluchten voor oorlogsgeweld te helpen net zoals wij 75 jaar geleden werden geholpen door duizenden soldaten uit vele landen die vochten en vaak sneuvelden voor onze vrijheid
Zo verwoordde burgemeester Abouthaleb het gisteren bij Jeroen Pauw en ik onderschrijf dat volledig.
Deze tijd vraag van ons om humaan te zijn en ondanks het verzet en de aangeboden petitie in Katwijk stemt mij fractie volmondig in met dit voorstel.
Wij complimenteren de portefeuillehouder voor zijn inzet in deze.

Nelly Smits
Raadslid PvdA