3 oktober 2013

Buitensport op de agenda

Tijdens een zinvolle bijeenkomst in de Burgt in Rijnsburg zijn woensdag 2 oktober de buitensportaccommodaties in Katwijk besproken. De avond werd opgedeeld in een aantal rondes waarbij de aanwezige sportclubs, raadsleden en wethouder van gedachten konden wisselen over de ontwikkelingen binnen onze gemeente. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Rijnvogels, Rijnsburgse Boys, VV Katwijk, Quickboys, de atletiekvereniging en de korfbalvereniging Madjoe.

De onderwerpen die besproken werden varieerden van de behoeften voor de toekomst en de huidige staat van de accommodaties, uiteraard de financiën, maar ook het multifunctionele gebruik.Als er één ding duidelijk werd is wel dat de Katwijkse verenigingen al heel maatschappelijk betrokken zijn en ook zeker dat in de toekomst willen blijven en uitbreiden. De meeste clubs hebben in ieder geval vaste bezoekers in de middelbare scholen die de terreinen gebruiken voor de gym, vaak aangevuld met andere activiteiten. Een grote wens van wethouder van Duijn is de sportparken ook zoveel mogelijk open te zetten voor de spelende jeugd en ouderen. De PvdA steunt deze wens van harte, zodat het gemeenschapsgeld wat naar de clubs gaat ook zo breed mogelijk ingezet wordt. Gesproken werd ook over intensievere samenwerken tussen de verenigingen, daarom werd tijdens de vergadering afgesproken een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van de clubs om daar veel meer voordelen mee te halen.

Een ander belangrijk punt wat aan de orde kwam was de motie die mede door de PvdA is ingediend over de flexibilisering van de budgetten. Deze motie geeft verenigingen de kans investeringen naar voren te halen mits zij zelf de extra kosten dragen. Hier werd positief op gereageerd en is inmiddels ook al gebruik van gemaakt door QuickBoys met de vervanging van het tweede veld. Door Wim Guijt (Vv Katwijk) werd de suggestie gedaan ook eens te kijken naar samenwerking op het gebied van de investeringen en naar de noodzaak. Wanneer het ergens niet nodig is, kan het geld elders gebruikt worden. Niek Jan van Kesteren (Rijnvogels) besloot met aan te geven dat de gemeente veel doet voor de sport in Katwijk en dat het daarom zaak is dat zeker ook de clubs in de toekomst constructief blijven meedenken.