24 augustus 2015

In Memoriam: Joop de Mooij

Op zaterdag 15 augustus is op 74 jarige leeftijd oud PvdA-raadslid van de gemeente Rijnsburg Joop de Mooij overleden. Joop was een bevlogen politicus en sociaal-democraat in hart en nieren. Vijfentwintig jaar, van 1971 tot 1996, was hij namens de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad. Hier zette hij zich met veel energie en volle overgave in voor de modernisering en ontwikkeling van Rijnsburg. Samen met Ada de Haas en Johan Wijnekus bracht hij een sociaal geluid in de lokale politiek waarbij gelijkwaardigheid van alle mensen en opkomen voor de zwakkeren centraal stond. Met name de gemeentefinanciën en het op orde houden van de begroting was zijn specialiteit. Maar weinigen konden Joop hierin overtreffen. Daarnaast heeft hij zich ingespannen voor veel maatschappelijke thema’s zoals de woningbouw en openbare voorzieningen. Zijn betrokkenheid bij de samenleving hield niet op bij zijn werk voor de lokale politiek. Ook voor de bibliotheek heeft Joop zich jaren ingezet. Na zijn afscheid van de actieve politiek in 1996 bleef hij de nieuwe generatie PvdA-raadsleden met raad en daad ondersteunen. Tijdens de fractievergaderingen konden zij, gevraagd of ongevraagd, altijd rekenen op zijn positief kritische adviezen. Ook op de jaarlijkse ledenvergaderingen liet Joop nooit verstek gaan en had hij een actieve inbreng. Meer dan 50 jaar was hij lid van onze partij. Met het overlijden van Joop hebben wij een inspirator en boegbeeld verloren. Wij wensen Marleen, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

PvdA Afdeling Katwijk