Door Matthijs van Tuijl op 10 februari 2014

Katwijk in de wijk: veiligheid en sociale cohesie

Een Katwijk met aandacht voor onze wijken, daar gaat ons verkiezingsprogramma over, leefbaarheid staat centraal. Daarom vond ik het heel mooi om mee te gaan met onze politie mensen, bij uitstek een organisatie die vanuit de wijkgedachte werkt en continu wil verbeteren.

Ik mocht mee met Huibert den Butter, de wijk agent jeugd, geknipt voor de rol. Niet het beeld van een oudere man met snor lopend door de wijk. Nee, de wijkagent anno 2014 is jong, behendig op de bike (geen fiets) en sociaal vaardig. Eigenlijk wordt het klassieke beeld van de zichtbare politieagent in een modern jasje gegoten en kunnen we alleen maar trots zijn op de wijze waarop de Katwijkse politie eenheid te werk gaat.

Voor elke wijk wijkagenten, die precies weten wat er in hun omgeving speelt en vooral ook wie daar rondlopen en extra aandacht nodig hebben. Daarnaast dus een speciale wijkagent die zich op de jeugd van Katwijk richt. Wat echt indruk op mij maakte was de investering in jongeren. Niet het stereotype repressieve beeld, maar veel meer preventief te werk gaan en zorgen dat je met ze blijft praten. Het even kort aanspreken van iemand die recent overlast heeft veroorzaakt bij het uitgaan, het willen investeren in een jongen door mee te gaan een excuses aan te bieden bij mensen, maar ook het langsgaan bij bekende hangplekken en daar even een praatje maken.

Het meedenken zit hem ook vooral in de manier waarop de politie betrokken is bij Katwijk, bijvoorbeeld via platform Cocon voor de verslavingsproblemathiek. Een simpel maar toch prachtig idee werd geopperd door Huibert den Butter om whatsapp groepen in te zetten als een middel bij buurtpreventie. Zorg dat de buurt met elkaar in contact is en elkaar kan vinden als het nodig is. Wat mij betreft gaan we dat zo snel mogelijk opzetten. Een simpele manier om de sociale cohesie te bevorderen.

Aan het einde van de nacht zeiden ze dat het niet zo’n boeiende dienst was geweest. Het mooie was dat dit mij juist de kans gaf om te zien hoeveel ze op een normale avond investeren in de wijken.

Matthijs van Tuijl

Raadslid PvdA Katwijk

Matthijs van Tuijl

Matthijs van Tuijl

Specialisaties: Sociaal Domein (WMO, werk, inkomen, jeugd en jongeren), Financien, Wonen Ik ben 29 jaar geleden geboren in de Te Brittenstraat en opgegroeid in Rijnsoever, dus je kan wel zeggen dat ik een echte Kattuker ben. In 2006 ben ik lid geworden van de PvdA, omdat ik achter een visie sta van een sociaal hart, hard

Meer over Matthijs van Tuijl