Door Matthijs van Tuijl op 8 november 2013

Maatschappelijke stages op de kaart: bijna raadsbrede oproep om voortzetting te onderzoeken

De maatschappelijke stage, vraag het elke huidige middelbare scholier en ze kunnen je vertellen over stages in verzorgingstehuizen, de bibliotheek, bij kattuk.nl, het jongerenwerk en tafeltennissen met mindervalide mensen. Er is zelfs een mogelijkheid om mee te lopen met het CDA Katwijk, wie wil dat nu niet. De maatschappelijke stage leeft, alleen de rijksoverheid wil de verplichting afschaffen vanaf volgend schooljaar. Voor de PvdA reden een motie in te dienen bij de afgelopen algemene beschouwingen. Op Hart voor Katwijk na werd deze motie ondersteund door de gehele raad.

Wat wij hebben gezien en wat ook de ervaring is vanuit het onderwijs is dat de ervaringen met de stages heel goed zijn. Jonge mensen leren op een toegankelijke manier de samenleving iets beter kennen en leren daarnaast zich in te zetten voor andere mensen. Juist in een maatschappij waar steeds meer de nadruk komt te liggen op zelfredzaamheid is dit van cruciaal belang. Ook tijdens de bijeenkomst met vrijwilligers een aantal weken geleden was een van de grote vragen hoe we er voor kunnen zorgen dat er ook nog vrijwilligers zijn in de toekomst. Wat de PvdA betreft moet de gemeente daar een rol in spelen.

De motie richt zich erop om te gaan kijken hoe we vanaf volgend schooljaar, wanneer de verplichting voor de stages vervalt, deze binnen de gemeente Katwijk voort te zetten. Wij hopen dat er met het voortgezet onderwijs goede afspraken hiervoor te maken zijn, zodat het VIP Katwijk deze functie zal blijven vervullen.

 

Motie MAS

 

Matthijs van Tuijl

Matthijs van Tuijl

Specialisaties: Sociaal Domein (WMO, werk, inkomen, jeugd en jongeren), Financien, Wonen Ik ben 29 jaar geleden geboren in de Te Brittenstraat en opgegroeid in Rijnsoever, dus je kan wel zeggen dat ik een echte Kattuker ben. In 2006 ben ik lid geworden van de PvdA, omdat ik achter een visie sta van een sociaal hart, hard

Meer over Matthijs van Tuijl