8 maart 2015

Massale belangstelling voor staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA): “Gemeenten, ga naast je mensen staan”

“Zorg die past bij wat mensen willen en wat ze nodig hebben: daar sta ik voor”, zei staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) op dinsdag 3 maart in Tripodia, Katwijk. “Bovendien moet de zorg betaalbaar en toegankelijk blijven, nu én in de toekomst, zeker voor mensen met een smalle beurs.” De staatssecretaris was op uitnodiging van de lokale PvdA naar Katwijk gekomen om in discussie te gaan met zo’n 150 burgers, zorgprofessionals, zorgbestuurders, wethouders en politici.

Per 1 januari 2015 is er in de zorg veel veranderd. Waarom was dat nodig? Staatssecretaris Van Rijn: “We kijken nu anders tegen zorg aan dan vroeger. Mensen willen langer thuis wonen en pas als het echt niet meer kan naar een verpleeghuis. Dat vraagt zorg op maat thuis, zonder stopwatch. Het vraagt ook om hoogwaardige zorg in verpleeghuizen, waar mensen zwaardere zorg nodig hebben. En het vraagt dat wij als mensen oog hebben voor elkaar: samen kunnen we nét dat broodnodige steuntje in de rug geven.”

Zorg moet ook betaalbaar blijven, ook nu het aantal ouderen dat zorg nodig heeft snel groeit. “Nu al geven mensen een kwart van hun inkomen uit aan zorg. Als we niets veranderen, is dat over een paar jaar de helft. En dat kan niet, daar moeten we iets aan doen.” En dus is het zorgstelsel flink op de schop gegaan. Gemeenten krijgen daarbij meer taken. “Zij zijn uitstekend in staat zorg op maat thuis te bieden”, aldus Van Rijn. “Ze kunnen wonen, zorg en welzijn dicht bij de mensen organiseren, samen met de zorgprofessionals. En verpleeghuiszorg blijft gewoon beschikbaar, maar met nog hoger opgeleide zorgmedewerkers en met nog strengere eisen aan kwaliteit. Want het is niet acceptabel dat in het ene verpleeghuis voor 75.000 euro per jaar per patiënt wél goede zorg geleverd wordt en in het andere niet.”

In de zaal zijn verschillende wethouders uit de regio. Gerard Mostert (CU, Katwijk): “Deze verandering biedt grandioze voordelen voor de gemeente en zorgorganisaties om zaken aan elkaar te koppelen. Er komen nu initiatieven van de grond die voorheen ondenkbaar waren.” Roos van Gelderen (SP, Leiden): “Het is een goed verhaal, daar kún je niet tegen zijn. Maar het gaat wel erg snel en het is erg veel werk tegelijk. Ik ben bang dat daardoor de gewenste transformatie niet tot stand komt.” Van Rijn antwoordt: “Het gaat snel omdat het moet. We spraken hier tien jaar geleden ook over, maar toen is er geen actie ondernomen. Nu hebben we geen keus meer en moet het snel. Maar ik zal er alles aan doen om de uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik ben geen staatssecretaris die een wet doorvoert en zijn handen er dan van aftrekt.” Marie-José Fles (PvdA/GroenLinks, Noordwijk) vraagt om minder regels, meer geld en meer tijd.

Zorgmedewerkers vertellen waar zij tegenop lopen in de praktijk. Van Rijn, die eerder al een petitie in ontvangst nam, luistert en reageert inhoudelijk. Ervaringsdeskundige Rifka Smit vraagt aandacht voor de bescherming van medische gegevens. Van Rijn: “De wet is hier heel streng in: gemeenten weten wel wie hun cliënten zijn, maar niet welke medische geschiedenis die hebben.” Zorgbestuurder Gerard Herbrink (DSV, Katwijk) vindt het verhaal van Van Rijn “erg inspirerend”, maar zou liever zien dat er nog meer regie bij gemeenten lag en minder bij zorgverzekeraars. En Naomie Matil, PvdA-kandidaat voor Provinciale Staten in Zuid-Holland geeft aan dat de Provincie er aan kan bijdragen dat huizen zó worden gebouwd dat mensen ook echt langer thuis kúnnen wonen.”

Matthijs van Tuijl van de PvdA-fractie in Katwijk besluit: “We hebben een taak om zorg voor huidige én volgende generaties goed te regelen. We zijn blij dat de mens weer centraal komt te staan, dat het toezicht op bestuurders wordt verscherpt en dat er een toelage voor huishoudelijke hulp is gekomen. Lokaal ziet de PvdA Katwijk erop toe dat de gemeente de veranderingen zo goed mogelijk uitvoert. De menselijke maat moet daarbij voorop staan.”