21 februari 2014

Ontmoeting Ombudsteam met St. Huurdersbelangen De Duinstreek Katwijk: “Huren/verhuren is mensenwerk”

Vier bestuursleden en 3 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de belangen van alle huurders in Katwijk. Daar wilde het PvdA Ombudsteam Katwijk eens nader kennis mee maken.
In het kantoor van de Stichting Huurdersbelangen aan de Nassaudreef 38a in Cleijn Duin werden we warm onthaalt door voorzitter Cees Oostindie, vicevoorzitter Huig v.d. Oever en secretaris Coba Vooijs.

St. Huurdersbelangen De Duinstreek zet zich al jaren belangeloos in voor de huurders als het gaat om klachten omtrent de huurwoningen, geluidsoverlast, renovatieplannen en vele andere zaken waar een huurder mee te maken kan krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met problemen bij het uitblijven van onderhoud aan uw woning. U heeft de woningcorporatie daarop aangesproken maar wordt niet gehoord. De bewonerscommissie van uw wijk kan u daarbij helpen maar als ook zij uw zaak niet kunnen oplossen wordt St. Huurdersbelangen ingeschakeld. Samen wordt dan gewerkt aan een oplossing voor uw probleem of klacht. De stichting is een brug tussen u en de woningcorporatie. Probleemoplossend werken, dat is het motto. Ze zijn betrokken bij problemen van grote aard zoals de renovatieplannen in de Schaepmanstraat en brengen daarover bijvoorbeeld advies uit. Maar ook bij kleinere zaken, zoals het schrijven van een officiële brief aan de woningcorporatie of andere instanties, helpen zij u graag.

Bewonerscommissies

Huren en verhuren is mensenwerk waarbij altijd iets mis kan gaan. Juist in deze situaties speelt de stichting een belangrijke rol. De vrijwilligers zijn nauw betrokken bij hun werk en maken zich zorgen over verschillende ontwikkelingen. Op dit moment bijvoorbeeld, zijn de gemiddelde woningen in Katwijk nog betaalbaar. Maar voor hoe lang nog? Veel woningen zijn verouderd en duidelijk aan renovatie toe. De prijs en kwaliteitsverhouding is dan soms ver te zoeken. Blij is de stichting met de 29 bewonerscommissies die de gemeente Katwijk telt. Mensen uit de wijk die nauw betrokken zijn bij hun buurt en alles wat daar speelt. Erg jammer vinden ze het dat er in Rijnsburg (nog) geen bewonerscommissie is en de Stichting roept bij deze dan ook huurders in Rijnsburg op om een commissie op te richten.

Aandachtspunt voor 2014 is het vergroten van de sociale cohesie in de wijken. Mensen wat nader tot elkaar brengen zodat ze meer naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. De stichting staat altijd voor alle huurders met raad en daad klaar. Vier dagen per week is hun kantoor aan de Nassaudreef geopend en één keer per maand zijn zij in “de Burgt” in Rijnsburg beschikbaar.
Wanneer er zich, naast de problemen met de huurwoning,  andere problemen voordoen (wat regelmatig voorkomt) wordt het PvdA Ombudsteam ingeschakeld. Dit team heeft connecties met andere organisaties en kan mensen helpen die zijn vastgelopen in hun contacten en het gevoel hebben niet verder te komen. De stichting en het Ombudsteam vullen elkaar aan in hun werk voor een beter en socialer Katwijk.

Meer informatie over de stichting en het ombudsteam  vind u op de websites, www.shdeduinstreek.nl en www.ombudsteamkatwijk.nl. Beide partijen zijn ook op Facebook en Twitter te vinden voor rechtstreeks contact en/of informatie.