24 februari 2014

Op de bres voor betere zorg: PvdA Katwijk steekt handen uit de mouwen

Op zaterdag 1 maart zal een grote groep vrijwilligers van de PvdA Katwijk meewerken in vier verpleeg- en verzorgingshuizen in onze gemeente. In de loop van de ochtend zullen zij op de DSV-locaties Duinrand, Salem en Vlietstede en in de Wilbert koffie en thee schenken voor de bewoners (natuurlijk met iets lekkers). Op deze manier wil de PvdA aandacht vragen voor de belangrijke rol die zorgverleners spelen, nu en in de toekomst. Er staan de komende jaren grote veranderingen op stapel in de zorg. Deze veranderingen vragen veel aandacht en inspanning van zorginstellingen en de gemeente. Het wordt een uitdaging om goede zorg voor iedereen te realiseren binnen het beschikbare budget.

Speerpunt

Om deze reden is zorg één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA Katwijk. De partij staat voor kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en voor optimale samenhang tussen zorg, wonen en welzijn. Samen met de zorgverleners wil de partij de zorg op wijkniveau organiseren en oudere inwoners een waardige laatste levensfase garanderen. De plannen van zorgcentra om activiteiten ten diensten van de wijk te organiseren krijgen maximale medewerking van de PvdA. Ook zet de partij zich in voor goede bereikbaarheid van verpleeg- en verzorgingshuizen per openbaar vervoer en pleit de partij voor betere ondersteuning van mantelzorgers. Verzorgingshuizen krijgen van de PvdA de medewerking en de ruimte om zich te ontwikkelen tot zorgsteunpunten, eventueel in combinatie met andere wijkfuncties.