Door Matthijs van Tuijl op 6 maart 2017

Open brief aan DSV: opening gebouwen als campagne activiteit CDA

De fractievoorzitters van D66, Hart voor Katwijk, GemeenteBelangen, DeLokalen, VVD en PvdA hebben een open brief geschreven aan directeur-bestuurder Gerard Herbrink van DSV. Zij zijn zeer teleurgesteld dat DSV er voor kiest om van de opening van haar nieuwe gebouwen een campagne activiteit van het CDA te maken en hiermee duidelijk een politieke voorkeur laat blijken. Dit terwijl de gemeente Katwijk voor 55,5 miljoen euro garant staat voor de investeringen van DSV. De fractievoorzitters roepen de heer Herbrink op af te zien van dit voornemen. Hieronder volgt de brief.

 

Geachte heer Herbrink, beste Gerard,

 

DSV is een organisatie die goed bekend staat in Katwijk en in het land door de manier waarop zorg, wonen en welzijn gecombineerd worden. Uw organisatie kijkt naar wat de Katwijkse samenleving nodig heeft en probeert ook verbindingen te leggen die soms niet zo vanzelfsprekend zijn. DSV geniet daarom respect en vertrouwen. De Katwijkse gemeenteraad heeft dan ook in 2013 unaniem besloten voor 55,5 miljoen euro garant te staan voor verbouw en nieuwbouw van uw organisatie. Dit ondanks het feit dat er geen andere partij hiertoe bereid was.

Tot onze grote teleurstelling zagen wij op de uitnodiging dat de opening van de nieuwe gebouwen DSV Parledam en Parlevliet zal worden verricht door CDA Tweede Kamerlid mevrouw Mona Keizer. Een politicus die geen officiële vertegenwoordiger is, maar campagne aan het voeren is voor haar herverkiezing en daar staat namens het CDA. Wij vragen ons af welk signaal u hiermee wilt afgeven en waarom uw organisatie zich, zeker in verkiezingstijd, verbindt aan een politieke partij?

Op uw website geeft u aan open te staan voor iedereen en midden in de samenleving te staan. Door de officiële openingshandeling te laten verrichten door een CDA kamerlid maakt u hier een campagne activiteit van. Wij roepen u dan ook op om hier van af te zien en bijvoorbeeld de burgemeester of wethouder van de gemeente Katwijk te vragen dit te doen. Zij zullen hier vast toe bereid zijn.

 

Hoogachtend,

 

 

Matthijs van Tuijl, fractievoorzitter PvdA

Anita van Ginkel, fractievoorzitter Hart voor Katwijk

Ralf Boland, fractievoorzitter D66

Nico van Hoogdalem, fractievoorzitter VVD

René Slootweg, fractievoorzitter GemeenteBelangen

Gerard Bol, fractievoorzitter De Lokalen

Matthijs van Tuijl

Matthijs van Tuijl

Specialisaties: Sociaal Domein (WMO, werk, inkomen, jeugd en jongeren), Financien, Wonen Ik ben 29 jaar geleden geboren in de Te Brittenstraat en opgegroeid in Rijnsoever, dus je kan wel zeggen dat ik een echte Kattuker ben. In 2006 ben ik lid geworden van de PvdA, omdat ik achter een visie sta van een sociaal hart, hard

Meer over Matthijs van Tuijl