Alle overwerkte mantelzorgers recht op huishoudelijke hulp

4 maart 2018

Mantelzorgers die zorgen voor zieke vrienden en familie doen fantastisch en belangrijk werk, wat vaak lichamelijk EN geestelijk heel zwaar is. Als zij overwerkt dreigen te raken, blijkt het naast alle zorg vaak lastig om ook het huis schoon te houden. Overwerkte mantelzorgers kunnen huishoudelijke hulp krijgen, maar wanneer zij in hetzelfde huis wonen als diegene waar ze voor zorgen, geldt deze regeling niet. Katwijk kent veel mantelzorgers, en veel daarvan zorgen voor hun eigen partner of kind waarbij ze dan natuurlijk in hetzelfde huis wonen. Waarom krijgen deze mensen niet gratis hulp in de huishouding? Als ze dan toch huishoudelijke hulp willen moeten ze een eigen bijdrage betalen als ze voor ondersteuning in aanmerking komen. De PvdA wil dat veranderen: alle overwerkte mantelzorgers moeten recht hebben op huishoudelijke hulp!
Het beleid is bedoeld om maatwerk te bieden, maar door deze mensen ook nog een eigen bijdrage te laten betalen, kost dat een gezin dus extra geld. Dat kan niet de bedoeling zijn! De PvdA heeft eerder aandacht gevraagd voor deze stapeling van kosten voor mensen. Het mag niet zo zijn dat mensen er aan onderdoor gaan wanneer ze voor iemand anders zorgen. We moeten mensen ondersteunen. De gemeente Katwijk hoeft hiervoor niet naar Den Haag te kijken, het college kan dit voor Katwijk goed oplossen.
De PvdA heeft dan ook aan het college gevraagd om dit te veranderen en goed het gesprek aan te gaan met mensen die hulp nodig hebben om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De PvdA is heel helder: geen bezuinigingen op de zorg. Mensen hebben op het gebied van zorg en ondersteuning de afgelopen jaren genoeg voor de kiezen gehad, het is nu tijd om mensen te helpen en kansen te bieden. Goede zorg zonder bezuinigingen, en zo nodig met eigen geld van de gemeente!