28 maart 2017

PvdA blij met inzet geld voor kinderen in armoede

Naar aanleiding van vragen van de PvdA Katwijk heeft het college aangegeven dat er meer dan 200.000 euro beschikbaar is om armoede bij kinderen te bestrijden. Dit geld heeft staatsecretaris Klijnsma (PvdA) structureel ter beschikking gesteld om te zorgen dat ieder kind mee kan doen in onze samenleving.

Scholen
De PvdA Katwijk is hierna direct de straat op gegaan om ideeën te verzamelen om dit geld te besteden. Hier zijn diverse punten uit naar voren gekomen. Het idee wat het meest in het oog springt is de scholen te betrekken om te kijken bij welke kinderen dit geld terecht moet komen. Juist op scholen hebben leraren en interne begeleiders goed zicht op problemen die in gezinnen leven. Het college heeft aangegeven deze suggestie mee te nemen in de verdere uitwerking. Op korte termijn zullen met een aantal scholen hierover gesprekken gevoerd worden. Ook kinderen zelf zullen betrokken worden bij de verdere uitwerking.

Iedereen moet mee kunnen doen
Naar de mening van de PvdA moet iedereen mee kunnen doen en dat is ook de reden dat de partij aandacht vraagt voor dit onderwerp. Fractievoorzitter Matthijs van Tuijl: ‘Volgens ons is het nu tijd voor actie. Wanneer we kinderen uit de armoede halen zal dat gezinnen helpen en doorbreken we een vicieuze cirkel waardoor ze een volwaardige kans krijgen in onze samenleving’.

Uitvoering vanaf juni
In juni van dit jaar moet het plan gereed zijn en zal het geld besteed gaan worden. Via scholen en de jeugd- en gezinsteams zal hierover gecommuniceerd worden. Belangrijk aandachtspunt is volgens de PvdA dat zoveel mogelijk kinderen geholpen kunnen worden. Jaarlijks zal er een actualisatie plaatsvinden van de besteding.