24 december 2013

PvdA Ombudsteam in gesprek met Maatschappelijk Werk

Al drie jaar helpen de vrijwilligers van het PvdA Ombudsteam Katwijk mensen die zijn vastgelopen in hun contacten met de overheid en instanties. In dit kader zoek het Ombudsteam regelmatig contact met organisaties die mensen met problemen bijstaan. Het doel van dit contact is in de eerste plaats om kennis met elkaar te maken en in de tweede plaats om te kijken waar de organisaties elkaar kunnen versterken en aanvullen. Afgelopen week spraken de PvdA’ers met maatschappelijk werkers van Kwadraad.

 

Kwadraad is de organisatie die in de gemeente Katwijk het maatschappelijk werk uitvoert. Rita de Jager, Cor Heijstek en Jacoline Stol van Kwadraad hebben uitgebreid toegelicht wat de organisatie zoal doet voor mensen die door welke omstandigheden dan ook in de problemen zitten. Zo helpen zij mensen die hulp nodig hebben bij de opvoeding van kinderen, financieel klem zitten of geconfronteerd zijn met huiselijk geweld. Maar ook hulp bij rouwverwerking en relatieproblemen zit in het pakket van het maatschappelijk werk. Cor Heijstek hierover: “Wij proberen onze cliënt krachtiger te maken en te zorgen dat hij of zij de regie houdt, of terug krijgt, in het leven.” Kwadraad biedt hulp zo kort mogelijk maar zo lang als nodig. Soms is één gesprek voldoende. Meestal zijn het 3 tot 5 gesprekken met uitzonderingen van 8 gesprekken of meer. De rol van het maatschappelijk werk is te vergelijken met die van de huisarts. Zij hebben het eerste contact met de cliënt en kunnen bepaalde hulp zelf en direct bieden. Het gebeurt echter ook dat de persoon in kwestie beter in gesprek kan gaan met meer specialistische hulpverleners zoals de schuldhulpverlening of de GGZ. De Kwadraad medewerkers zorgen dan voor een goede doorgeleiding.

 

Stijgende trend
Het aantal mensen dat financiële problemen heeft,  groeit. Ook in de gemeente Katwijk. “We zien de laatste jaren een duidelijk stijgende trend hierin” vertelt Jacoline Stol. Kwadraad biedt naast individuele hulp ook  trainingen en cursussen in een groep maar ook online. Om de toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden is het mogelijk online contact te zoeken. De cliënt kan vragen stellen  per email of in een chatspreekuur. Dit kan zelfs anoniem. Zie hiervoor www.kwadraad.nl. Ook is er elke dag tussen 9 en 10 uur een spreekuur, in zowel de vestiging in Katwijk “Het Kwadrant”, Schimmelpennickstraat 10 als in Rijnsburg “De Burgt”, Graaf Florislaan 18, waar je zonder afspraak naar toe kunt.

Het PvdA Ombudsteam biedt vooral hulp en begeleiding aan mensen die zijn vastgelopen in de contacten met officiële hulpverleners. Zij nemen de problemen niet uit handen maar proberen de mensen weer op het juiste spoor te brengen en te zorgen dat zij zelf weer de weg naar de hulpverleners weten te vinden. In deze zin versterken het Ombudsteam en de hulpverleners elkaar. Daarnaast is het Ombudsteam de ogen en oren van de PvdA fractie in de gemeenteraad. Soms wordt het team geconfronteerd met structurele fouten of problemen in de hulpverlening. Deze zaken worden door de fractieleden op een hoger niveau aangekaart en desnoods doorgespeeld naar de landelijke politiek.