Door Nelly Smits op 8 april 2017

PvdA wil meer inzet in Molenwijk

Onlangs heeft de gemeenteraad een brief gekregen van bewoners van de Molenwijk in Katwijk aan de Rijn over de renovatie die gaande is. Een renovatie die naar de mening van de PvdA hard nodig is om de leefbaarheid in de wijk op peil te houden. Nu blijkt dat stoeptegels hergebruikt worden en oude paaltjes teruggeplaatst, iets wat de wijk zichtbaar niet te goede komt. Ook zijn er problemen met het regenwaterafvoer. De PvdA vindt dit onwenselijk en wil dat dit aangepakt wordt.

Leefbaarheid

Willen we Katwijk leefbaar houden dan moeten we juist ook investeren in de wijken buiten het centrum. Dat was ook de reden dat de PvdA geruime tijd heeft gepleit voor de renovatie van onder andere de Molenwijk en blij was toen deze werd uitgevoerd. Maar we moeten dan geen half werk willen leveren en juist nu doorpakken. Toen de fractie voor de renovatie door de wijk liep waren juist de stoeptegels en afvoer van het regenwater belangrijke punten die de bewoners aangaven om aan te pakken.

Nelly Smits (raadslid PvdA Katwijk): ‘We maken gewoon een fout als we dit laten gebeuren, het is nu tijd om het goed te doen. De PvdA zal daarom een debat aanvragen en wil dat het college gaat inventariseren bij de wijkbewoners waar de problemen zitten en deze aanpakt, ook als daar extra geld voor nodig is.’

Nelly Smits

Nelly Smits

Specialisaties: ruimtelijke ordening, bouwen, grondbeleid, ontwikkeling voormalig vliegveld Valkenburg In 1958 ben ik geboren in Woerden, maar al in 1980 ben ik met mijn man in Valkenburg komen wonen, waar ik me veel heb ingezet voor de samenleving. Ruim 30 jaar ben ik lid van de PvdA en sinds 2006 ben ik raadslid in de

Meer over Nelly Smits