Door Matthijs van Tuijl op 8 november 2013

PvdA zet in op zorg de komende jaren

Zorg, het terrein waar volgens de PvdA een van de grootste opgave ligt de komende tijd. Hoe zorgen we ervoor dat we alle veranderingen op dit gebied zo vorm geven dat het op een goed niveau komt te liggen en dat we recht doen aan de mensen die het nodig hebben. Tijdens de algemene beschouwingen gaven wij onze visie hoe wij dat zien de komende jaren.

‘De rode draad in onze algemene beschouwingen is de inzet en het
voorzieningsniveau in de wijken. Er wordt veel van ons allen gevraagd. Wij
geloven dat de manier om hieraan tegemoet te komen een stevige versterking van
sociale netwerken in de wijken is. Dat gaat verder dan de zorgsteunpunten zoals
het college deze beschrijft in de begroting. De realisatie van gemeenschapshuizen
kan hierbij een middel zijn, maar is geen doel op zich. Andere bestaande
structuren kunnen daar ook voor aangewend worden. Het verder openstellen van
zorginstellingen in onze gemeente en daarin een koppeling leggen met organisaties
uit het maatschappelijke middenveld zoals steunpunt mantelzorg, de nieuwe welzijnsorganisatie en de herinvoering van wijkverpleegkundige in de wijk is wat ons betreft de manier waarop dit gerealiseerd moet worden.’

Voor de PvdA betekent het zorg dicht bij mensen en het verbinden van bestaande structuren. Zorg dat we verzorgingstehuizen anders gaan inzetten, ze openzetten, verbinden met de wijken en de benodigde functies daar aan koppelen. Zorg dat de eerstelijns signalering en zorg goed verloopt, het liefst met direct beschikbare wijkverpleegkundigen. Breng zorg naar mensen toe daar waar ze al zijn.

Bij de aankomende decentralisaties komt er veel op de gemeente af en zijn er kansen, maar ook risico’s. De PvdA zegt al geruime tijd dat we hiervoor extra geld moeten vrijmaken en gelukkig staan we daar niet alleen. Dat is de reden dat we samen met eerste indiener de ChristenUnie en het CDA een motie indienden om een reserve pot te maken voor de implementatie van de decentralisaties en de risico’s hierbij zo goed mogelijk in kaart te brengen. Deze motie kreeg gelukkig steun in de gemeenteraad en ook het college gaf aan dit op deze manier te willen doen

 

Motie reserve decentralisaties

 

 

Matthijs van Tuijl

Matthijs van Tuijl

Specialisaties: Sociaal Domein (WMO, werk, inkomen, jeugd en jongeren), Financien, Wonen Ik ben 29 jaar geleden geboren in de Te Brittenstraat en opgegroeid in Rijnsoever, dus je kan wel zeggen dat ik een echte Kattuker ben. In 2006 ben ik lid geworden van de PvdA, omdat ik achter een visie sta van een sociaal hart, hard

Meer over Matthijs van Tuijl