Door Privé: Nelly Smits op 21 november 2013

Scope Rijnlandroute op Katwijks grondgebied op provinciale agenda

De PvdA is blij met het nieuws dat de provinciale staten de inpassing van de Rijnlandroute in Katwijk apart zal gaan bespreken op 8 januari 2014. Een voorstel hiervoor van de provinciale PvdA fractie werd unaniem gesteund door de overige partijen. Het is belangrijk dat de inpassing van de Rijnlandroute in onze gemeente op de provinciale agenda blijft staan, zodat deze uiteindelijk op de best mogelijke manier wordt ingepast.

De gemeenteraad van Katwijk is al geruime tijd zeer betrokken bij het project door in een aparte raadswerkgroep gezamenlijk te bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Dit is een onderwerp waarbij we partij overstijgend moeten samenwerken, want een juiste inpassing van de Rijnlandroute is niet iets wat een partij wil, dat is iets wat heel Katwijk wil.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt heeft de provinciale staten doormiddel van een brief geïnformeerd over de stand van zaken bij onder andere onze gemeente met betrekking tot dit project. Hierbij heeft ze aangeven dat de gemeente Katwijk nog volop in het proces zit om te kijken wat de best mogelijke oplossing voor onze gemeente zal zijn. Het is goed om te horen dat de statenleden hier speciale aandacht aan willen besteden en het belang van een juiste inpassing van Katwijk verder willen bespreken. Als PvdA zullen we in gesprek blijven met onze provinciale fractie om hen optimaal te informeren over de situatie.

Privé: Nelly Smits

Privé: Nelly Smits

Specialisaties: ruimtelijke ordening, bouwen, grondbeleid, ontwikkeling voormalig vliegveld Valkenburg In 1958 ben ik geboren in Woerden, maar al in 1980 ben ik met mijn man in Valkenburg komen wonen, waar ik me veel heb ingezet voor de samenleving. Ruim 30 jaar ben ik lid van de PvdA en sinds 2006 ben ik raadslid in de

Meer over Privé: Nelly Smits