24 februari 2014

Tevreden bewoners maar hoge huren: PvdA en Stichting Huurdersbelangen in Rode Buurt

Afgelopen zaterdag bezocht een delegatie van de PvdA Katwijk en de stichting huurdersbelangen de rode buurt. Zij belde bij de mensen aan om te vragen naar hun positieve en negatieve ervaringen met het wonen in deze unieke buurt. De uitkomst van deze gesprekken is belangrijke input voor zowel de politici als de belangenbehartigers.

De rode buurt is een uniek stukje Katwijk. Het is één van de oudste sociale woningbouw projecten en heeft een bijzondere ligging. Een aantal jaren geleden zijn de huizen grondig gerenoveerd waarbij ook veel aandacht is besteed aan de isolatie. Uit de rondgang in de buurt is gebleken dat de samenstelling voor wat betreft bewoners divers is. Er wonen jonge gezinnen en oudere echtparen en alleenstaanden. Één ding hebben de bewoners wel gemeen; over het algemeen zijn ze tevreden over hun buurt. Met name de sociale samenhang van de wijk en de ligging ten opzichte van de voorzieningen worden als positief ervaren. Als nadeel noemen de meeste bewoners onder andere het gebrek aan parkeergelegenheid, een probleem dat zich in meer oude wijken voordoet.

Hoge huren

Veel bewoners maken zich zorgen over de hoge huren in deze buurt.  Een deel van de woningen wordt via de vrijer sector verhuurt tegen huren van meer dan € 800,- per maand. Daarnaast stijgen de huren jaarlijks met een percentage boven de inflatie. Gevolg is dat een hoop mensen zich de woningen niet kunnen veroorloven met leegstand tot gevolg. Dit was voor de PvdA’ers en vrijwilligers van huurderbelangen ook duidelijk zichtbaar; zij zagen veel huizen zonder bewoners.

In gesprek

De stichting huurderbelangen is al langere tijd in gesprek met Dunavie over dit probleem. Langzaamaan worden stappen in de goede richting gemaakt maar een definitieve oplossing is er nog niet. De PvdA pleit in haar verkiezingsprogramma voor aanscherping van de prestatieafspraken met Dunavie. De partij wil afspraken maken over een woonlastenwaarborg zodat de huurstijging na renovatie binnen de perken blijft.