31 augustus 2017

Tom Reedijk (26) burgerraadslid PvdA Katwijk

Ons nieuwe burgerraadslid is bekend! Tom Reedijk (26) kun je de komende periode voor de PvdA bij de gemeenteraadsvergaderingen zien.

Al woont Tom pas een jaar in Katwijk, hij komt er al sinds zijn 17e. “Mijn vrouw Jessica komt uit Katwijk aan de Rijn en we zijn blij dat we in Valkenburg een huis vonden”, zegt hij. “We houden van de zee, de duinen en het dorpse. Het is ook een mooie omgeving om onze zoon Aaron te laten opgroeien.”
Als Sociaal Raadsman zit Tom in twee Sociaal Wijkteams in Haarlem. “Ik ben het aanspreekpunt voor mensen die in de knel zitten. Samen met opbouwwerkers, het maatschappelijk werk, wijkverpleegkundigen, de gemeente, schuldhulpverleners en WMO-specialisten help ik mensen problemen de baas te worden.”

Links én verbindend

Tom is al zes jaar politiek actief. Hij koos voor de PvdA omdat die links én verbindend is. “Het lijkt soms wel of elke groep zijn eigen partij wil hebben, maar je komt echt verder als je het samen doet. Als je ook oog hebt voor een ander. Daar sta ik voor.” Hij woonde een periode in Alphen aan den Rijn, waar hij bestuurslid en later burgerraadslid was. Daar heeft hij het politieke handwerk geleerd. “We hebben moeten knokken. Er speelden grote dossiers op het gebied van stadsontwikkeling en milieuverontreiniging (Coupépolder). Daarnaast hadden we de handen vol aan de overdracht van taken van het Rijk naar de gemeente terwijl wij in de oppositie zaten. We hebben veel bereikt in het sociaal domein en op het gebied van toegankelijkheid.” Toen hij in Katwijk ging wonen, was het logisch om ook hier politiek actief te worden.

“Willen we Katwijk echt beter maken, dan moeten we dat samen doen. De PvdA Katwijk is er voor de juf en de ondernemer, de schoonmaker en de kunstenaar. Samen werken we aan een eerlijke toekomst voor iedereen.” Het gaat Tom om de inhoud. Hij leest alle stukken en weet wat hij wil. “Het resultaat telt”, zegt hij nadrukkelijk. “Wij nemen geen onrealistisch standpunt in om ons maar te laten horen. Wij werken om iets te bereiken: een eerlijke toekomst voor iedereen.” De kans is groot dat hij zich ook in Katwijk veel met ruimtelijke ordening bezig zal houden: met Nieuw Valkenburg, de Rijnlandroute en de Omgevingsvisie bijvoorbeeld. “Mensen vragen wel eens wat er sociaal-democratisch is aan stenen”, zegt hij. “Ik leg dan uit dat het bijvoorbeeld gaat om woonruimte voor alle inkomens en leeftijdscategorieën, om duurzaamheid en om een gezond leefklimaat.”

Hij is burgerraadslid voor een beperkte periode, in verband met ziekte van raadslid Nelly Smits. Maar hij staat ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst. Op welke plek? “Dat is nog niet bekend en daar ga ik niet over”, lacht hij. “Ik hoop hoog, maar de concurrentie is groot!”