3 januari 2014

Verkiezingsprogramma PvdA “Katwijk in de wijk”

De PvdA leden van de afdeling Katwijk hebben tijdens een algemene ledenvergadering het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart vastgesteld. Het programma heeft de titel “Katwijk in de wijk” meegekregen en heeft als rode draad de verdere ontwikkeling van de afzonderlijke wijken, voor maar vooral ook door de bewoners.  Belangrijke thema’s zoals sociaal beleid, toerisme en onderwijs nemen een prominente plaats in in het verkiezingsprogramma. De PvdA pleit ook voor meer ruimte, mogelijkheden en ondersteuning voor ondernemers en wil zich onder andere blijven inzetten voor vrijheid voor winkeliers om op zondag hun winkel te openen.

Zorg

De PvdA wil proactief anticiperen op de komende zware bezuinigingen in de zorg. Er zal worden gewerkt aan een verbreding van de ondersteuning van mantelzorgers. Deze vrijwilligers zullen een steeds belangrijkere plek in gaan nemen in de zorg voor zieken en ouderen. Verzorgingstehuizen en vrijwilligers kunnen beter samenwerken en de gemeente kan helpen om partijen bij elkaar te brengen.

Kandidaten
De leden hebben ook de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen vastgesteld. Op deze lijst prijken 20 namen in een mix van vernieuwing en ervaring. De huidige fractievoorzitter Nelly Smits voort de lijst aan en raadslid Matthijs van Tuijl staat op de tweede plek. De totale lijst ziet er als volgt uit:

1. Nelly Smits (Valkenburg)

2. Matthijs van Tuijl (Katwijk)

3. Dick van Wielink (Rijnsburg)

4. Jan Haasnoot (Katwijk)

5. Jan Wassenaar (Katwijk)

6. Anneke van der Sluis (Katwijk)

7. Mhasud Mosawi (Rijnsburg)

8. Jan van der Spek (Katwijk)

9. Alinda Wolthuis (Valkenburg)

10. Jan Griep (Katwijk)

11. Bertine van Duijvenbode (Katwijk)

12. Kor Kleijwegt (Rijnsburg)

13. Karin de Haas (Rijnsburg)

14. Peter Souverijn (Valkenburg)

15. Liesbeth Wetting (Valkenburg)

16. Peter van der Nol (Rijnsburg)

17. Marieke Smits (Valkenburg)

18. Pieter Paauw (Rijnsburg)

19. Rita de Jager (Rijnsburg

20. Willem den Hertog (Rijnsburg)

 

Al deze kandidaten zijn bereid om de komende 4 jaar hun steentje bij te dragen aan het verbeteren van de Katwijkse samenleving. Gevraagd naar hun motivatie blijken ze allemaal hun eigen beweegredenen te hebben. Dick van Wielink pleit voor het zorgen voor de zwakken: “Omdat mijn hart ligt bij een waardig bestaan voor iedereen. We geven steun aan wie dat nodig heeft en de vrijheid om zelf dingen te ontwikkelen aan wie dat kan.” Anneke van der Sluis kiest voor de PvdA omdat dat volgens haar de enige partij is die écht voor mensen opkomt. In januari start de campagne en zullen de kandidaten de boer op gaan om kiezers duidelijk te maken waar zij voor staan.

Het programma verschijnt binnenkort op deze website.