29 december 2016

Welkom op de nieuwjaarsborrel!

Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom op de Nieuwjaarsborrel van de PvdA Katwijk. Die vindt plaats op maandag 16 januari 2017 om 19.30 uur in Café Boeien, E.A. Borgerstraat 50 in Katwijk aan Zee. We hebben er zin in!

Het afgelopen jaar hebben we bepaald niet stil gezeten. De fractie heeft hard gewerkt in de gemeenteraad. Het Ombudsteam heeft tijdens het maandelijks spreekuur weer verschillende mensen geholpen. En ook hebben we met een groot team PvdA-vrijwilligers gekookt in verzorgingshuis Salem, een themabijeenkomst over wonen georganiseerd met Adri Duivesteijn, de behoefte aan een buurthuis in Katwijk Noord in kaart gebracht en verschillende wijkbezoeken afgelegd. We waren op straat te vinden met warme chocomelk en sloten het jaar af met de succesvolle actie ‘Kerstwens voor een Kind / Geen Kind in Armoede’. We ontvingen de Tweede Kamerleden Marit Maij en Roelof van Laar.

Volgend jaar wordt, met de landelijke verkiezingen in het vooruitzicht, zeker niet rustiger. En in 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen (GR2018) weer voor de deur. Op 16 januari zullen we voor die laatste al een paar knopen moeten doorhakken:
• Hoe gaan we te werk bij het opstellen van het ontwerpverkiezingsprogramma?
• Hoe stellen we de profielschets en de ontwerpkandidatenlijst op voor de GR 2018?
• Houden we een ledenraadpleging voor de positie van de lijsttrekker?
• Gaan we met een andere partij samenwerken voor GR2018?

Genoeg om terug én vooruit te blikken dus. We hopen iedereen te zien op 16 januari a.s.

Met vriendelijke groet,

Fractie en bestuur PvdA Katwijk