6 juni 2015

Wijkbezoek Rijnsburg

Op zaterdag 6 juni trok de PvdA Katwijk Rijnsburg in. Er is gesproken met de locatiemanager van DSV bij Vlietstede, de wijkraad en winkeliersvereniging de Hoftuin. Rijnsburg kan op veel dingen trots zijn, maar voor de gemeente is er werk aan de winkel!

Omdat de PvdA staat voor de kwaliteit van zorg in de gemeente, begon het wijkbezoek bij Zorglocatie Vlietstede. Het is niet de eerste, en zeker niet de laatste keer, dat de PvdA hier polshoogte komt nemen. De zorginstelling bevindt zich op het moment op een tijdelijke ruimte aan de Waterboslaan. Maar het gebouw voelt niet tijdelijk door zijn lichte kamers en plek in het groen. Een bewoonster: “Ik wil hier nooit meer weg. Het is hier gezellig en het voelt als vakantie.” Hoewel Rijnsburg trots kan zijn op de zorg in de Vlietstede, is er niet voor iedereen plek in het verzorgingstehuis en spelen zorgindicaties een rol.

2015-06-06 11.12.22-3

“De wens van de patiënt moet hetuitgangspunt zijn. Wil de patiënt thuis blijven wonen, dan moet een oplossing gezocht worden in zijn of haar netwerk. Vooral voor mensen met een klein netwerk is dit lastig. We hebben ons ook aan nieuwe regelgeving te houden, maar we kijken kritisch wat er gebeurd”, aldus Jenny Kuijt, locatiemanager DSV Vlietstede. Ook ouderen buiten het zicht van de zorginstelling hebben soms problemen. Hierbij kan de wijk een signalerende functie spelen. De wijkteams functioneren daarbij nog onvoldoende.

2015-06-06 12.47.59-2

Na Vlietstede vervolgde de PvdA Katwijk het wijkbezoek naar de wijkraad van Rijnsburg en de winkeliersvereniging de Hoftuin. De wijkraad is blij met de betrokkenheid in besluitvorming, maar heeft het gevoel dat er niet altijd wat mee wordt gedaan. “Nee is gewoon nee. Er is wel actie, maar geen interactie met het college.” Ook wordt er weinig gedaan met ongevraagd advies. De PvdA-fractie is van mening dat de wijkraden meer te zeggen moeten krijgen. Ook winkeliersvereniging de Hoftuin hoopt op constructieve samenwerking met de gemeente. Het winkelcentrum wil zijn buurtfunctie behouden en daarbij wordt kritisch gekeken naar een mogelijk winkelcentrum in Oegstgeest en de gedateerde uitstraling van de Hoftuin zelf. Niet alleen de gemeente wordt om samenwerking verzocht, dit wordt ook gevraagd van de winkeliers, vastgoedeigenaren en nabije bewoners.

De PvdA Katwijk is blij met het actief burgerschap in Rijnsburg, maar ziet verbeterpunten voor een goede samenwerking met de gemeente.