20 juli 2014

Zorgen over gemeentefinanciën.

Een gezonde begroting en een stevig financieel beleid is voor de PvdA één van de belangrijkste basis punten in de politiek. “Leven op de pof” en “schulden maken voor de volgende generatie” zijn zaken die niet in ons woordenboek voorkomen. Ook voor de PvdA fractie in de gemeenteraad van Katwijk is en solide en transparant financieel beleid cruciaal. En juist op dit vlak maken wij ons zorgen. Het rommelt op een tweetal punten.

In de eerste plaats is er de jaarrekening over 2013. De accountant kan hier geen goedkeurende verklaring voor geven omdat de risico’s (met name op de waarde van de gronden die de gemeente bezit) niet goed kunnen worden ingeschat. De accountant kan geen uitspraak doen over de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de cijfers die het college heeft gepresenteerd. Dit vinden wij onaanvaardbaar. Het onderbouwen van de jaarcijfers gaat nog maanden duren en tot die tijd is er grote onzekerheid. Voor het college en sommige partijen was dit geen aanleiding om de goedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad aan te houden. Onbegrijpelijk, wat ons betreft. Het goedkeuren van een jaarrekening waaraan zelfs de accountant zijn handen niet durft te branden is wat ons betert niet aan de orde. Juist als gemeenteraadslid ben je door de bevolking gekozen om het college kritisch te controleren en de vinger stevig aan de pols te houden.

In de tweede plaats is er de financiële blik in de toekomst. Voor de periode 2015 – 2019 ziet het er voor de gemeente Katwijk allemaal redelijk gezond uit. Toch moet er een miljoen euro bezuinigd worden omdat het college een wensenlijst heeft die zij perse willen realiseren. Dit is natuurlijk hun goed recht maar ook hier geldt dat transparantie nodig is zodat de juiste afwegingen kunnen worden gemaakt. Je kunt iedere euro maar één keer uitgeven en daarom moet vooraf goed duidelijk zijn welke keuzes gemaakt gaan worden. De PvdA heeft een amendement ingediend (ondersteund door de hele oppositie) om een open discussie te kunnen voeren over deze uitgaven, waarbij het ook mogelijk is dat er punten geschrapt worden uit het coalitieprogramma indien dit tot te grote bezuinigingen op andere plekken op de begroting leidt. Het college weigert dit.

De PvdA Katwijk maakt zich zorgen over de gemeentefinanciën. Zowel de onduidelijkheid over de jaarrekening 2013 als de onoverzichtelijkheid bij de plannen voor de financiën in de toekomst, hebben niet onze instemming. U als inwoner van de gemeente Katwijk moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeenteraadsleden hier extra scherp op zijn. De PvdA zal opbouwend kritisch blijven en er altijd voor waken dat uw belastinggeld zorgvuldig wordt besteed en dat hier op een nette wijze verantwoording over wordt afgelegd. Daar mag u ons op aanspreken.

PvdA Fractie Katwijk
Nelly Smits
Matthijs van Tuijl