17 maart 2014

Zorgestafette groot succes

Een groot deel van de kandidaten van de PvdA Katwijk heeft de handen uit de mouwen gestoken in verschillende
verpleeg- en verzorgingstehuizen. Daar werd koffie geschonken en zelfgebakken koekjes uitgedeeld.

Tijdens de zorgestafette werden vier locatie bezocht; de Duinrand, Salem, de Vliedstede en de Wilbert. Het is niet toevallig dat de PvdA Katwijk juist deze actie in de campagnetijd voert. Er staan immers veel veranderingen op stapel in de zorg en dat brengt zowel voor cliënten als voor personeel veel onzekerheid met zich mee. Het thema Zorg is één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de PvdA. De partij staat voor kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en voor optimale samenhang tussen zorg, wonen en welzijn. Samen met de zorgverleners wil de partij de zorg op wijkniveau organiseren en oudere inwoners een waardige laatste levensfase garanderen. De bewoners en het personeel stelde de actie van de PvdA erg op prijs. In gesprekken met de kandidaten werd aandacht gevraagd voor verschillende knelpunten waar men nu al mee te maken heeft. Opvallend was ook dat een groot deel van de ouderen sterk geïnteresseerd is in de (lokale) politiek en graag gaat stemmen op 19 maart.