0. Kernthema’s (incl. Verkiezingsprogramma)

Dit zijn de thema’s waar wij ons als PvdA Katwijk extra hard voor inzetten. Thema’s waarvan wij vinden dat ze niet langer een verkiezingsthema zouden moeten zijn, maar de werkelijkheid. Wij stellen ons daarom ten doel aan de hand van deze vier kernpunten Katwijk een betere gemeente te maken, met gelijke kansen voor iedereen!

  1. Een toegankelijk Katwijk. We hebben in Katwijk het onderwerp ‘toegankelijkheid’ op de kaart gezet. Katwijk moet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Iedereen moet mee kunnen doen. Dit zelfde geldt voor het de zorg. Iedereen moet de hulp geboden krijgen die ze nodig hebben.
  2. Een Katwijk waar iedereen kan wonen. Wonen is een recht. We hebben ons hard gemaakt voor meer zeggenschap voor mensen in hun directe omgeving en voldoende aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen. Bij goed wonen hoort ook een sterk niveau van voorzieningen en lokale ondernemingen.
  3. Een duurzaam en groen Katwijk. Alles in onze gemeente moet erop gericht zijn dat we hier samenleven en dat dit ook een toekomst moet hebben. We moeten dus veel meer denken aan groen in woonwijken en een duurzame inrichting van de gemeente.
  4. Een Katwijk zonder armoede. We hebben ons hard gemaakt voor een juiste inzet van de armoedegelden die er zijn gekomen door de inzet van de landelijke PvdA. Dit geldt moet besteed worden aan kinderen en gezinnen die het echt nodig hebben. Uiteraard is dit onderwerp ook breder dan kinderen. In een welvarende gemeente als Katwijk is bestaanszekerheid voor een ieder een keiharde voorwaarde.

De verschillende standpunten kunt u aanklikken op de standpunten pagina. Het programma in PDF vindt u hier:

2018-2022 Verkiezingsprogramma PvdA Katwijk