12. Bestuur & medezeggenschap

Iedere inwoner van de gemeente Katwijk moet meer te zeggen krijgen over zijn of haar eigen buurt. Bewoners weten zelf heel goed wat nodig is in hun wijk en wat niet. De PvdA wil meer ruimte voor ongevraagd advies en inbreng van bewoners. Via het ‘Right to challenge’ kunnen burgers een alternatief plan aandragen; wij bevorderen dat.

De PvdA wil meer mogelijkheden voor inwoners om zelf over hun leefomgeving te beslissen, zoals bijvoorbeeld over groen in de wijk.

Ook wil de PvdA jongeren meer bij de politiek betrekken. Zeker als het onderwerp jongeren direct raakt. Daarom geven we gastlessen op de scholen over democratie, nodigen we schoolklassen uit in het gemeentehuis of vragen we jongeren om mee te denken over specifieke onderwerpen.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Burgerinitiatieven moeten serieus worden genomen door de gemeente. Ook moeten van te voren de verwachtingen duidelijk zijn;
  • Bewoners moeten concrete zeggenschap hebben over bijvoorbeeld het groenbeleid;
  • Jongeren worden meer bij de politiek betrokken via educatie en participatie;
  • De wijkschouw wordt geïntensiveerd.