13. Financiën

De PvdA staat voor degelijk financieel beleid met een realistische begroting. De gemeente is daarbij afhankelijk van de Rijksbijdrage, die helaas slecht voorspelbaar is. De gemeenten krijgt er veel taken bij, maar lang niet altijd het budget wat daarvoor nodig is. Dit mag wat de PvdA betreft nooit ten koste gaan van burgers die al kwetsbaar zijn. Het principe “sterkste schouders, zwaarste lasten” blijft leidend voor de PvdA. Desnoods door de OZB te verhogen.

Tegelijkertijd zijn we ook van mening dat mensen die gebruik maken van specifieke dienstverlening van de gemeente (zoals vergunningen, paspoorten of rijbewijzen) daarvoor de kosten moeten betalen die nodig zijn. Leges moeten kostendekkend zijn.

De gemeenteraad moet goed controleren of het college van burgemeester en wethouders het geld correct besteedt. Nut en noodzaak van investeringen moeten duidelijk zijn voordat er een investeringskrediet wordt gegeven. De gemeenteraad moet actief projecten volgen en daartoe ook in staat worden gesteld.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Financieel zorgvuldig zijn: mogelijke onduidelijkheid over de hoogte van de Rijksbijdrage mag niet worden afgewenteld op de kwetsbaren; leidend principe blijft “sterkste schouders, zwaarste lasten”;
  • Leges kostendekkend: burgers betalen voor de kosten van de dienstverlening;
  • Controle gemeenteraad: de gemeenteraad moet scherper controleren hoe het geld wordt besteed door het college.