3. Werkgelegenheid en Bedrijvigheid

Genoeg werkgelegenheid voor zowel hoog- als laaggeschoolden is erg belangrijk om werkloosheid in onze gemeente tegen te gaan. Van groot belang voor laaggeschoolde arbeid is het  bedrijvencluster rond de Rijnsburgse bloemenveiling. De gemeente moet deze ontwikkeling ondersteunen. Hierbij kan het om de bloemenveiling zelf gaan. Maar als het nodig is moet de gemeente ook vervangende werkgelegenheid stimuleren, zoals door vestiging van een distributiecentrum op het veilingterrein. Van belang is dat het geen loze of lege ruimte wordt en dat arbeidsplaatsen behouden blijven.

Intensieve contacten tussen beroepsonderwijs en nieuwe bedrijvigheid creëren kansen voor jongeren. Voorbeeld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid is Den Haag, waar eerdere ‘stageplaatsen’ die eigenlijk verkapte reguliere banen waren,  zijn omgezet in structurele arbeidsplaatsen. Om werkgelegenheid voor hoogopgeleiden te waarborgen, zijn investeringen in nieuwe, hoogwaardige bedrijvigheid van belang. Dat kan door een innovatief-technische uitbreiding van het Bio Science Park, al dan niet met de ‘Unmanned Valley’.

De gemeente heeft volgens ons een belangrijke verantwoordelijkheid in het aanbod van werkgelegenheid: de gemeente moet daarom met ondernemers afspraken maken over aantallen en kwaliteit van banen (voor laag- en hoogopgeleiden) en deze vastleggen in het vestigingsbeleid.

Horeca en recreatie leveren ook kansen voor ondernemers en nieuwe werkgelegenheid. Zondagsopenstelling van winkels en horeca moet vrije keuze zijn van de ondernemer. Wordt hier niet voor gekozen? Dan kan Katwijk ook kiezen voor een ander concurrentievoordeel voor Katwijk, bijvoorbeeld door gratis parkeren op zaterdag mogelijk te maken.

Het ondersteunen van mensen met een bijstandsuitkering bij het zoeken naar passend nieuw werk is een belangrijke taak voor de gemeente. De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven en investeren in de ontwikkeling van het eigen personeel, en geen verdere flexibilisering van het personeelsbestand nastreven. Het aantrekken van jongeren moet daarbij ook prioriteit hebben, eventueel met extra budget.

Bij aanbestedingen moet de gemeente een eerlijke prijs hanteren en kiezen voor meerjarige contracten, zodat de winnaar kwalitatief goede banen kan bieden. Naleving van de geldende cao en overname van bestaand personeel moeten aanbestedingseisen zijn. Het is goed als de onderneming iets terugdoet door aanname van werklozen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return). Daarvoor mag geen bestaand personeel ontslagen worden! Ook moeten bedrijven niet zomaar onteigend worden, als het algemeen belang hierdoor niet duidelijk wordt gediend.

Voor mensen met een arbeidsbeperking die niet het volledige minimumloon kunnen verdienen, moeten extra banen worden gecreëerd.  De gemeente moet hierbij binnen de eigen organisatie het goede voorbeeld geven. Inzet daarbij zijn arbeidsovereenkomsten van langere duur, goede voorlichting aan werkgevers, ondersteunende jobcoaches en géén draaideurconstructies. Aanwezige kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening willen we behouden en hiervoor inzetten.

 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

⬜   Behoud van werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid, bestrijden van jeugdwerkloosheid, kansen voor innovatieve ondernemers en voor nieuwe werkgelegenheid.

⬜   Kansen voor horeca en recreatie en het winkelbestand door vrijwillige zondagsopenstelling of door gratis parkeren op zaterdag.

⬜   Rol van de gemeente: eerlijke aanbestedingen en goede ontwikkeling van het eigen gemeentepersoneel.

⬜   Participatiebanen: inzet op duurzame banen, beschikbaarheid van voorzieningen als jobcoaches en sociale werkvoorziening.

⬜   De PvdA is tegen het zomaar onteigenen van bedrijven. Dit gebeurt nog te makkelijk en te vaak, zonder dat dit het maatschappelijk belang dient. (Wet voorkeursrecht gemeente)