4. Armoede in Katwijk

Armoede is een groeiend probleem  in Katwijk. Steeds meer mensen hebben geldproblemen. Het aantal huishoudens met kans op ernstige schulden steeg in één jaar van 10 naar 12 %. Dat betekent dat ruim 2900 huishoudens in Katwijk hiermee te maken hebben. Lang niet alleen mensen met een uitkering, maar ook mensen met een baan, langdurig zieken, ouderen, laaggeletterden en digibeten die geen idee hebben hoe ze documenten voor subsidies en toeslagen moeten hanteren. Het overgrote deel van mensen in armoede of schulden is onzichtbaar in onze samenleving. Velen durven dit uit schaamte niet toe te geven. Dit is een kwetsbare groep in ons dorp.

Mensen die in schulden zitten hebben vaak ook sociale en psychische problemen. Langdurige schulden werken verlammend voor het ontplooien van initiatieven, er zijn geen mogelijkheden voor sociale participatie,  ze kunnen in een isolement raken. Dit heeft grote gevolgen voor het hele gezin, met name voor de kinderen. Onderzoek toont aan, dat kinderen die opgroeien in een gezin dat kampt met schuldenproblematiek, later een grote kans hebben zelf ook in geldproblemen te raken. Specifieke aandacht voor kinderen in armoede is nodig om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Kinderen in armoede. Toen door staatssecretaris Klijnsma (PvdA) voor Katwijk 200.000  euro beschikbaar werd gesteld heeft de PvdA dit opgepakt, in de gemeenteraad bespreekbaar gemaakt, een actie georganiseerd om de bevolking bewust te maken en mee te laten denken over de besteding en bezoeken aan scholen gebracht om ideeën te verzamelen.  In 2018 zal het plan ingevoerd worden.  De PvdA zal kritisch volgen of het geld besteed gaat worden aan kinderen in armoede en niet aan bureaucratie
  • Werk: mensen die zelf geen werk kunnen vinden (weer) aan het werk helpen is essentieel en kan ondersteund worden door maatwerk.
  • Preventie: Het taboe op het  onderwerp armoede en schulden moet doorbroken worden. Dit kan  door jaarlijks een krant uit te geven waarin alle (landelijke en gemeentelijke) regelingen waar men  gebruik van kan  maken in begrijpelijke taal toegelicht worden, en  de  adressen van instanties die daarbij kunnen helpen.
  • Snelle interventie: sociale wijkteams, huisartsen, scholen, woningbouwverenigingen etc. signaleren vaak als eerste dat er sprake is van financiële problemen. Het stimuleren om gebruik te maken van laagdrempelige hulp zoals Het Budget Informatie Punt of Grip op de Knip kan erger voorkomen.
  • Integrale hulpverlening. Aandacht voor factoren als laaggeletterdheid, fysieke of psychische gezondheidsproblematiek, relatieproblemen,  moet deel uitmaken van de ondersteuning.
  • Creëren van vangnetten in de vorm van kleinschalige buurtinitiatieven. Door middel van gesprekken in buurthuizen, verenigingen, bewonersraden etc. over armoede, hoe die te herkennen, hoe mensen daarbij te helpen kan bewustwording en actie ontstaan.