8. Jongeren

Jongeren moeten alle kansen krijgen om hun talenten  te  ontplooien, ongeacht  hun afkomst en  achtergrond  . Daarom zetten we vol in op goede opvang, onderwijs, sportvoorzieningen en jeugdzorg . Op  een  leven  dat  niet beheerst  wordt door (materiële)  zorgen.

Zo vindt de PvdA dat hulp bij problemen van jongeren snel beschikbaar moet zijn. Jongerencentra moeten ondersteund worden en kleine overlast moet getolereerd worden, juist om ‘probleemjongeren’ een plek te geven waar ze terecht kunnen. Daarnaast is de PvdA voor een jaar rond openstelling van de jongerencentra, zodat de jeugd het hele jaar door een plek heeft.

Jongeren van 12 tot 16 en 16-17-jarigen kunnen op dit moment vaak nergens terecht. Sinds de verhoging van de alcoholleeftijd lukt het de gemeente niet altijd om jongeren te bereiken. Het veelal behoudende karakter van het gemeentebeleid, sluit niet aan bij de belevingswereld van veel Katwijkse jeugd. Het jeugdbeleid moet actueler en opgesteld in overleg met degenen om wie het gaat, zodat het beter aansluit bij wat jongeren trekt en bezighoudt.

 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Meer samenwerking van de verschillende jongerencentra.
  • Jaarrond openstelling van de jongerencentra.
  • Activiteiten en jeugdbeleid zo veel mogelijk in overleg met jongeren zelf.
  • Jongeren moeten meer bij de politiek betrokken worden door middel van educatie en participatie