9. Toerisme en Horeca

In onze gemeente  zijn  horeca  en toerisme van belang: Katwijk telt rond de 120 horecabedrijven die werk en inkomen bieden aan 2.500 mensen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende huisvesting is voor toeristen. Ook moet leegstand van panden en winkels worden tegengegaan door kritisch te kijken naar de hoeveelheid regels en door een open houding wanneer er een verzoek of hulpvraag is.

De horeca is niet alleen van belang voor eigen inwoners maar fungeert ook als belangrijke trekker voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers en toeristen. Het terrasbeleid  moet daarom worden verruimd. Wel moet illegale horeca worden tegengegaan, omdat deze het moeilijk maakt voor de ondernemingen die zich wel netjes aan de regels houden.

De PvdA maakt zich sterk voor een professionele en toekomstbestendige horeca. Het is belangrijk dat de horeca ruimte krijgt om te ondernemen. Daarbij is een onderscheid tussen volksfeesten en andere evenementen niet meer van deze tijd. Wij gaan voor een goede balans tussen leuk en levendig aan de ene kant en rekening houdend met inwoners aan de andere kant. Zo kan het een bijdrage blijven leveren aan de leefbaarheid van onze gemeente en aan de werkgelegenheid in onze gemeente. De onderstaande punten moeten hieraan bijdragen.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Tegengaan van Illegale horeca, zuipketen en huisrestaurants door middel van strengere controle/handhaving.
  • Bruisend dorp met een ruimhartiger terrasbeleid.
  • Toeristenbelasting volledig benutten voor de sector.
  • Tegengaan van leegstand met gunstige vestigingsmogelijkheden.
  • Meer hotelgelegenheden en andere faciliteiten om toeristen te kunnen huisvesten.