07. Betaalbaar wonen

Wie in de gemeente Katwijk woont, moet zich thuis voelen. Dat begint met een fijne plek om te wonen. Een betaalbare plek. De PvdA wil een goede balans tussen huur- en koopwoningen. Dat betekent bij nieuwbouw 40% sociale woningbouw (huur en koop) en 40% betaalbare woningen (vrije sector huur en betaalbare koopwoningen). Dat is goed voor de doorstroming. Hier zetten we maximaal op in voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst.
Een betaalbare woning gaat niet alleen over huur, maar over de totale woonlasten (huur, water én energie). De PvdA wil dat de gemeente in overleg met de woningcorporatie zorgt voor betaalbare woningen. Bij het maken van afspraken met projectontwikkelaars over nieuwe projecten moet de gemeente hier ook eisen aan verbinden.

Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg is je thuis in elke levensfase. Daarom wil de PvdA woningen die ‘levensloopbestendig’ zijn. De gemeente moet meer rekening houden met de behoeften van doelgroepen (jongeren, ouderen) bij het bepalen welke type woningen moeten worden gebouwd. Alle bewoners beslissen mee over de inrichting van hun leefomgeving. Zodat buurten mooi en veilig zijn, in álle kernen. Een groene leefomgeving die mooi is en mooi blijft hoort daar bij. Het karakteristieke dorpse karakter wordt bij de inrichting behouden.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Meer goedkopere huurwoningen, betaalbare koopwoningen en appartementen in de gemeente. De PvdA zorgt voor 40% sociale huurwoningen;
  • Invoering van een zelfbewoningsplicht en een opkoopverbod voor beleggers;
  • Regulering van (vakantie)verhuur en ‘verkamering’ van woningen;
  • Gerichter kijken naar de behoefte die de verschillende doelgroepen hebben;
  • Wonen moet betaalbaar blijven qua totale woonlasten (huur, water én energie). De PvdA zorgt voor afspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars;
  • Meer inspraak over je leefomgeving: ook over meer groen in je buurt;
  • Behoud van het eigen karakter van de verschillende kernen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zodat het voor iedereen fijn is om te wonen;
  • Hoogwaardige woningen op nieuwe woonwijk Valkenhorst: een nieuwe wijk van hoogwaardige kwaliteit, met voldoende betaalbare woningen.