09. Verkeer & vervoer: veilig en bereikbaar

De PvdA wil veiligheid in het verkeer. Daarom krijgen fietsers en voetgangers voorrang boven de auto en de motor. Behalve enkele grotere verbindingswegen, willen we zoveel mogelijk 30 km/uur zones in onze gemeente. We luisteren serieus naar de wensen en ideeën van bewoners.

We willen een bereikbare gemeente zijn. De gemeente Katwijk is één van de grootste gemeentes in Nederland zonder treinstation. De PvdA zet zich in voor een goede busverbinding met Leiden en Den Haag, met voldoende plaatselijke haltes, ook in Rijnsburg, Valkenburg en in de toekomstige woonwijk Valkenhorst. Een nachtbus is een goede aanvulling op de bestaande busverbindingen. Bussen krijgen zoveel mogelijk een eigen baan, zodat verkeersopstoppingen niet tot vertraging leiden. En bij de aanleg van nieuwe infrastructuur door de Provincie moet de gemeente ervoor zorgen dat de veiligheid van onze inwoners wordt gewaarborgd. Dit betekent dat de gemeente de aanleg van de Tjalmaweg ook qua milieueffecten goed moet blijven volgen.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Auto te gast: dat betekent meer ruimte voor fietsers en voetgangers in het verkeer;
  • Meer woonwijken worden 30 km/uur-zones en er wordt gehandhaafd;
  • Fietsers en voetgangers krijgen voorrang op rotondes;
  • Meer fietsparkeervoorzieningen, ook voor veilige stalling van elektrische fietsen, en goed onderhoud van fietspaden (bij herinrichting gaan naar brede toegankelijke fietspaden);
  • Veiligheid en leefbaarheid: De PvdA wil veiliger rotondes, vrachtverkeer buiten de woonwijken en doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden;
  • Voorlichting: de gemeente ondersteunt en communiceert over verkeerseducatie. De wensen van bewoners worden serieus genomen;
  • De PvdA wil een goede en snelle verbinding van het Openbaar Vervoer met Leiden en Den Haag, inclusief een goed netwerk van haltes (ook in Rijnsburg en Valkenburg) en een nachtbus;
  • Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur door de Provincie (Tjalmaweg) moet de gemeente met de betrokken bewoners en andere betrokken partijen – er voor zorgen dat maatregelen rondom veiligheid, geluidshinder en milieu worden gewaarborgd.