Bestuur en Medezeggenschap

De Katwijker moet meer te zeggen krijgen over zijn of haar eigen buurt. Er moet ruimte zijn voor eigen initiatief en zelforganisatie. Bewoners weten zelf heel goed wat nodig is in hun wijk en wat niet. Daar moet gebruik van worden gemaakt. Dit betekent niet alleen inspraakbijeenkomsten, maar ook in gesprek blijven met inwoners uit de verschillende kernen van de gemeente. Over sommige elementen moeten de bewoners zelf kunnen beslissen, zoals bijvoorbeeld het groen in de wijk. Ook moeten jongeren meer bij de politiek betrokken worden. Zeker als het onderwerp jongeren direct raakt.

Daarbij moet vanuit de gemeente niet alleen om advies worden gevraagd. Er moet ook de ruimte worden geboden voor ongevraagd advies en waar nodig kritiek. Een middel hiervoor is het ‘right to challenge’, waarbij burgers een alternatief plan kunnen aandragen bij de gemeente. Burgerinitiatieven moeten serieus worden genomen en de mogelijkheden en verwachtingen moeten vooraf duidelijk zijn. Zo is de PvdA Katwijk voor een betere samenwerking tussen de gemeente, wijkraden, bewonerscommissies en burgerinitiatieven. Wij willen dat de wijkschouw wordt geïntensiveerd, zodat inwoners en ondernemers vaker hun mening kunnen geven en verbeterpunten eerder opgepakt worden. Samen houden we de verschillende wijken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg mooi en verbonden.

Ook moet worden ingezet op het betrekken van jongeren bij de politiek. Dit kunnen we doen door middel van educatie: het geven van gastlessen op de scholen over democratie en het uitnodigen van schoolklassen in het gemeentehuis. Maar ook participatie: bij specifieke onderwerpen jongeren actief  vragen om mee te denken.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Burgerinitiatieven moeten serieus worden genomen door de gemeente. Ook moet van te voren de verwachtingen duidelijk zijn.
  • Bewoners moeten concrete zeggenschap hebben over bijvoorbeeld het groenbeleid.
  • Jongeren moeten meer bij de politiek betrokken worden door middel van educatie en participatie
  • De wijkschouw moet geïntensiveerd worden