Dieren

Denk ook aan dieren, let er op bij beleid dat je maakt hoe dat dier en natuur beïnvloedt. Het begint bij bewustzijn en meenemen in gemeentelijk beleid. Wij zien hier ook een mooie rol voor het natuur en milieu centrum voor de bewustwording.

Als we duurzaam willen omgaan met onze leefomgeving betekent dat kijken naar mens, natuur en dier. Als gemeente zouden we de verschillende diensten die zich bezighouden met dierenwelzijn ( bijv. dierenambulance en asiel) moeten ondersteunen. Misbruik gaan we zoveel mogelijk tegen en we nemen het mee in het veiligheidsplan, hoe om te gaan met dieren bij calamiteiten bijvoorbeeld.

We kijken ook hoe we de samenwerking tussen dierenasiel en dierenwinkels kunnen versterken, zodat dieren niet onnodig lang in een asiel verblijven.