Fietsbeleid

De gemeente Katwijk heeft een omvang die het mogelijk maakt veel per fiets te doen: bijna de helft van alle verplaatsingen wordt per fiets gemaakt. De PvdA wil deze gunstige situatie zo goed mogelijk uitbuiten, en zorgen voor goede en rechtstreekse fietsverbindingen.

Hierbij is binnen de dorpskernen het principe van ‘shared space’ voor de PvdA leidend. Dat betekent dat de fietser minstens zo belangrijk is als de automobilist in het verkeer en bescherming verdient. In onder andere de Brouwersstraat, Hoofdstraat, Rijnstraat en op de Boulevard moeten auto’s te gast zijn. Dit geldt ook zeker voor vrachtverkeer. Daarom mag het niet zijn dat fietsers als ‘rem’ voor vrachtverkeer worden gebruikt, omdat de veiligheid van fietsers en spelende kinderen altijd voorop moet staan in het verkeer.

Op rotonde’s moeten fietsers en voetgangers voorrang krijgen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook de verdere inpassing van een goed fietsnetwerk, met fietspaden gescheiden van de autoweg en bijvoorbeeld ruimte voor fietssnelwegen, moet de bereikbaarheid en veiligheid van het fietsverkeer in Katwijk verbeteren.