Kunst en Cultuur

De PvdA wil dat kunst en cultuur voor iedereen in Katwijk beschikbaar zijn,  er mag geen maatschappelijke tweedeling ontstaan. Gezamenlijke beleving van kunst en cultuur werkt verbindend. Katwijk moet een actief beleid voeren op dit gebied: blijven investeren in projecten en stimuleren van nieuwe initiatieven. De basis voor culturele ontwikkeling moet starten op jonge leeftijd. Professioneel muziekonderwijs moet laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk blijven.

Wij vinden dat musea, theater en bibliotheek de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de ontwikkeling van de inwoners van Katwijk te bevorderen en recreatie en ontspanning te bieden in een culturele omgeving. De PvdA wil scholen daarom  de gelegenheid geven om gratis naar het museum te gaan.

Katwijk moet ruimte bieden aan verschillende kunstenaars door creatieve werkplaatsen (broedplaatsen) en atelierruimtes beschikbaar te stellen. Hier kunnen kunstenaars uit de gemeente samenwerken en gezamenlijke projecten vorm geven. De creatieve plannen rondom het ringpark moeten door de gemeente worden overgenomen en gefaciliteerd.

De PvdA is voorstander van een sterke toekomstgerichte bibliotheek. Het huidige plan (de Noordzee passage) vinden we te duur en is slecht in te passen. Wij zijn voor het gebruik van een locatie die al eigendom is van de gemeente: het Baljuwplein met verbinding naar de Voorstraat. De muziekschool hoeft hier niet per definitie bij; deze heeft al een goede locatie. Ook in de andere kernen van Katwijk willen wij goede bibliotheekvoorzieningen (behouden).

Katwijk kan (nog) meer gebruik maken van de historische context. De historische muziektent die jarenlang de boulevard sierde en nu opgeslagen is, moet centraal op het Andreasplein worden geplaatst en zo ruimte bieden aan kleinschalige concerten.

 

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Toekomstgerichte bibliotheek op het Baljuwplein en goede bibliotheekvoorzieningen in de verschillende kernen.
  • Katwijkse scholen krijgen gratis toegang tot de musea.
  • Broedplaatsen voor kunstenaars, bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen.