Nieuwe Locatie Hoofdbibliotheek

De PvdA vindt dat de nieuwe hoofdbibliotheek in Katwijk aan Zee sterk en toekomstgericht moet zijn en een belangrijke centrale rol moet vervullen. Daar hoort een geschikte locatie bij, die mogelijkheden biedt met het oog op de toekomst. Het huidige plan van het college om de bibliotheek in de Noordzeepassage te huisvesten is niet alleen te duur, maar ook slecht uitgewerkt en op een ongeschikte locatie.

In de Noordzeepassage zal straks meer ruimte zijn dan in werkelijkheid nodig is voor de bibliotheek. Om die overbodige ruimte op te vullen neemt ook de muziekschool zijn intrek op deze locatie. Dit levert de muziekschool echter meer nadelen dan voordelen op, aangezien er dan weer geen ruimte is om alle instrumenten kwijt te kunnen en het veel geld en moeite gaat kosten om alles aan te passen voor een grote muziekinstelling.

Ook zal de inpassing van de bibliotheek in de Noordzeepassage ten koste gaan van de ondernemingen die daar nu nog zitten. Het is twijfelachtig of deze zaken een nieuwe plek in de gemeente gaan krijgen, waardoor het winkelaanbod in het centrum verder dreigt af te nemen.

Voor de PvdA is het daarom belangrijk dat gekeken wordt naar alternatieve locaties voor de bibliotheek. De locatie op het Baljuwplein heeft hierbij onze voorkeur uit de huidige opties. Deze is al in het bezit van de gemeente en vraagt dus veel minder van de gemeentekas. Een combinatie met een pand aan de Voorstraat tegenover het Katwijks Museum moet zorgen voor een culturele verbinding en de uitstraling die past bij een hoofdbibliotheek.

Daarnaast biedt deze optie ook volop parkeergelegenheid en een centrale locatie in het hart van Katwijk. Daarbovenop komt dat de bibliotheek hier goed in past en dat de muziekschool er dus niet bij in hoeft; die zit prima op de huidige locatie.