Sport en Accommodatiebeleid

Katwijk is een echt verenigingsdorp, en sport brengt mensen in de gemeente samen. Daarnaast is sport belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen in de rest van hun leven. Op deze manier leren ze wat spelregels inhouden, wat presteren is en leren ze om te gaan met winst en verlies. Maar natuurlijk is sport ook gewoon gezond en leuk.

Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat iedereen moet kunnen sporten. Veel verenigingen draaien op inzet van vrijwilligers en deze moeten daarbij maximaal worden ondersteund. De PvdA vindt het van belang dat ook mensen die weinig te besteden hebben, toegang hebben tot de sportfaciliteiten. Er zijn regelingen om sport betaalbaar te houden, maar deze zijn niet altijd even laagdrempelig en niet bij iedereen bekend. Verder moeten speelveldjes bij scholen zo veel mogelijk openbaar zijn. Dan kunnen kinderen ook buiten speeltijd voldoende bewegen. Ook willen wij zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties stimuleren.

Tot slot moeten sportvoorzieningen zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Regelingen die sporten betaalbaar houden moeten meer bekendheid krijgen en laagdrempeliger worden voor degenen die het nodig hebben.
  • Speelveldjes van scholen moeten openbaar zijn voor spelende kinderen.
  • Voor mensen met een beperking moeten sportfaciliteiten beschikbaar zijn.
  • Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties.