Toegankelijkheid

Mensen met een beperking moeten volledig kunnen participeren in Katwijk. De PvdA wil dat voorzieningen in de gemeente, zowel van de overheid als particuliere, zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor deze mensen en op zijn minst rekening houden met de problemen die mensen met een beperking kunnen ondervinden.

Hierbij moet ‘Agenda 22’, de plannen om het VN-gehandicaptenverdrag uit te voeren, leidend zijn. De PvdA vindt dat de gemeente toegankelijkheidsbeleid actief moet stimuleren voor ondernemers. Initiatieven die de communicatie en het begrip voor toegankelijkheid verbeteren moeten door de gemeente worden omarmd.