Voormalig Vliegkamp Valkenburg

Op het voormalig vliegveld Valkenburg komt een nieuwe woonwijk met 5000 woningen. Wat de PvdA betreft wordt dit een groene en zo duurzaam mogelijke wijk, die wordt opgemaakt uit hoogwaardige woonvoorzieningen met voldoende betaalbare woningen.

Veel andere partijen in de gemeenteraad geven echter prioriteit aan een ‘Unmanned Valley’ op het terrein van het vliegveld naast deze nieuwe wijk. Hier worden onderzoeken en tests gedaan met drones, wat hoogwaardige werkgelegenheid kan opleveren. De PvdA zou dit natuurlijk toejuichen, ware het niet dat de vestiging van Unmanned Valley op deze locatie ingrijpende gevolgen voor de woonwijk met zich mee zal brengen.

De drones op Unmanned Valley hebben namelijk veel ruimte nodig om in rond te vliegen en aangezien deze apparaten de grootte van een klein vliegtuig kunnen hebben, is er voldoende afstand nodig met de naburige woonwijk in verband met veiligheid en geluidsoverlast. Dit betekent echter dat er minder ruimte overblijft voor de wijk en dat deze er daardoor compleet anders uit zal gaan zien.

Om de resterende ruimte te benutten zouden de 5000 woningen dan dicht opeengepakt moeten worden gebouwd langs de verdubbelde N206 en zouden er bovendien flats komen. Dit is niet wat de PvdA wil. Daarom maken wij een duidelijke keuze voor woningen vóór drones op het vliegveld. Initiatieven als Unmanned Valley mogen van ons nooit ten koste gaan van de leefbaarheid in Katwijk, ook als dat betekent dat het project ervoor moet wijken, hoe mooi het op voorhand ook lijkt.