Ombudsteam/ Kandidaat #5

Anneke van der Sluis

“Voor elkaar."
Anneke van der Sluis

Over Anneke van der Sluis

Ik ben als vissersdochter geboren en getogen in Katwijk aan Zee. Ik ben dan ook zoals dat heet een “echte Katwijker”. Juist daarom droom ik van een beter en socialer Katwijk. Een Katwijk, waar ieder mens zich veilig en thuis voelt, waar de voedselbank niet meer nodig is, waar mensen voor elkaar opkomen. Dat is mijn Katwijk.

“Wij geloven in de vrije mens die zijn of haar eigen leven inricht, maar die zich ook geborgen weet én verantwoordelijk voelt voor de samenleving en voor elkaar”. Dit staat in de inleiding van ons verkiezingsprogramma voor 2014-2018. Deze zin vat perfect samen waarom ik lid ben van de PvdA. In een tijd waarin de overheid terugtreedt en het soms lijkt alsof mensen “het zelf maar moeten uitzoeken” vind ik het heel  belangrijk dat er een partij is die de ruimte voor het individu even belangrijk vindt als de zorg voor elkaar.

Sinds een aantal jaren ben ik actief in de PvdA, onder andere in het Ombudsteam en in de steunfractie. Daarnaast ben ik vrijwilliger als schuldmaatje bij Grip op de Knip en help ik een Syrische mevrouw bij haar inburgering. Op die manier probeer ik mensen te helpen in Katwijk die nog moeite hebben om goed mee te komen in de samenleving.

Ik ben bijna 40 jaar lang werkzaam geweest als leidinggevende  in de gezondheidszorg, eerst in het ziekenhuis, later in de thuiszorg. Nu de overheid veel van haar zorgtaken aan de gemeente heeft overgedragen is het belangrijk om erop toe te zien dat het geld dat we krijgen zoveel mogelijk wordt besteed aan daadwerkelijke hulp en niet verloren gaat aan de bureaucratie eromheen. Dat is een van de uitdagingen van de PvdA en daarmee ook mijn uitdaging.