Burgerlid van de raadscommissie

Dick van Wielink

“Betaalbaar wonen in een groen en veilig dorp."
Dick van Wielink

Over Dick van Wielink

Dick@pvdakatwijk.nl

Ik ben in 1956 geboren in Rotterdam, maar groeide op in Indonesië en Leiderdorp. Als kind kreeg ik van huis uit al veel mee van de PvdA en echte PvdA-waarden als gelijke kansen in de samenleving en aandacht voor mens en natuur. Ik ben nu al jaren lid van de partij, omdat ik nog steeds geloof in die waarden.

Sinds 2008 woon ik met mijn vrouw, twee kinderen en hond Luna aan de Vliet in Rijnsburg. Voordat ik hier kwam wonen, woonde ik in Oegstgeest en werkte ik in Leiden. Eerst bijna 15 jaar binnen het onderwijs en later als directeur Dienstverlening en Bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden. Nu werk ik voor een stichting die zich inzet voor nieuwe kansen voor o.a. dak-en thuislozen, ex-gedetineerden en andere mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Die brede ervaring en kennis van (gemeentelijke) organisaties, dienstverlening, onderwijs en re-integratieactiviteiten wil ik graag inzetten voor Katwijk.

Ik hecht veel waarde aan goede zorg in Katwijk. Voor mij betekent dat vooral goed luisteren naar professionals en naar wat mensen zelf willen en kunnen. Daarnaast zal er een goede afweging gemaakt moeten worden t.a.v. de financiële middelen. Dus zorgen dat mensen die echt hulp nodig hebben dat ook krijgen. Ook wil ik me graag inzetten voor een levendig Katwijk en mensen met goede initiatieven om de levendigheid en het welzijn van alle Katwijkers te vergroten vooral ondersteunen en faciliteren.

Ik sta voor gelijke kansen, goede zorg en goed en betaalbaar wonen in een verkeersveilig, groen en levendig dorp. Als inwoner van Rijnsburg kom ik ook op voor de belangen van de Rijnsburgers, zodat zij evengoed gehoord worden als iedereen in Katwijk. Niet ieder voor zich of “eigen” groep, maar allemaal voor één Katwijk.