Nummer 8

Jan van der Spek

“Handen uit de mouwen, zorgen voor hulpbehoevenden, maar niet vertroetelen!”
Jan van der Spek

Over Jan van der Spek

Lokale politiek is  primair controle op het bestuur van Katwijk. Dat klinkt misschien niet heel  aantrekkelijk, maar dat is de kern. Het schreeuwen van ‘moord en brand’ of  one-issue-betrokkenheid draagt in mijn optiek niet bij aan een betere leef- of  woonomgeving. In de komende raadsperiode wordt veel van college en raad  verwacht. Veel landelijke taken op het gebied van zorg en welzijn komen onder  financiële druk in gemeentelijke handen. Alle politieke partijen zullen in nauwe  samenwerking moeilijke beslissingen moeten nemen. Van de PvdA mag verwacht  worden dat de minder sterke schouders in de samenleving goed vertegenwoordigd  worden in die discussies. Het resultaat – een betere gemeente –  moet voor  alle politieke partijen, inclusief de PvdA, leidend zijn, hoe mooi de rode rozen  of groene appels ook zijn.