Voorzitter

Jan Wassenaar

“Werk: kansen voor iedereen."
Jan Wassenaar

Over Jan Wassenaar

voorzitter@pvdakatwijk.nl

Ik ben geboren en getogen als slagerszoon in Warmond en in 1994 ben ik in Katwijk aan Zee komen wonen, Zoals het zo mooi heet: de liefde bracht mij hier! Ik woon in de Zanderij met mijn partner en twee dochters.

In Warmond ben ik lid geweest van de steunfractie van de lokale politieke partij. Alhoewel Katwijk een stuk groter is dan Warmond, zie ik veel overeenkomsten. Een sterke gemeenschap met veel verenigingsleven en verbondenheid. Iets wat mij zeer aanspreekt. Zo ben ik lid van het Ombudsteam Katwijk en van de Ondernemersvereniging Katwijk (namens mijn werkgever) en ik help bij het onderhoud van de begraafplaats in Warmond.

Juist dat verenigingsleven en die verbondenheid zorgen ervoor dat je als gemeenschap sterk bent. Een gemeenschap die oog heeft  voor elkaar en  zorgt voor elkaar. Iets wat de PvdA zeer omarmt.

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als Senior Adviseur Werkgeversdiensten voor het UWV. In die hoedanigheid help ik werkgevers met problemen op de arbeidsmarkt en met HR-kwesties en bemiddel ik onder meer bij de zoektocht van bijzondere doelgroepen naar werk. De kennis die ik daarin heb opgedaan wil ik graag inzetten. Niet alleen voor de PvdA, maar meer in het bijzonder voor Katwijk.

Als voorzitter kom ik in Katwijk op voor de waarden die de PvdA altijd heeft uitgedragen, namelijk dat iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging of wat dan ook er toe doet. Zeker op het gebied van kansen op de arbeidsmarkt is er daarin nog een behoorlijke inhaalslag te maken. Daar ga ik voor!