Gewestelijk afgevaardigde/ Kandidaat #17

Peter van der Nol

"Behoud sociale voorzieningen."
Peter van der Nol

Over Peter van der Nol

Ik ben opgegroeid in Den Haag en woon op het moment in Rijnsburg. Sinds de jaren ’70 ben ik al actief voor de PvdA en ik heb in het bestuur van de PvdA Rijnsburg gezeten.

Tegenwoordig ben ik gepensioneerd, maar ik blijf betrokken. Zo doe ik vrijwilligerswerk bij GGZ Rivierduinen en Hospice Vlietstede en zit ik in het bestuur van FNV Senioren Leiden/Rijnstreek.

Van professor tot arbeider: we zijn allemaal gelijk. Dat spreekt mij het meest aan in de PvdA. De plaatselijke politiek is belangrijk: dichtbij de kiezer, begrijpelijke taal en vertalingen maken waarom een bepaalde beslissing genomen wordt, inclusief de voor- en nadelen.

Voor mij blijft de PvdA relevant en noodzakelijk, omdat de sociale voorzieningen steeds schaarser worden en er nog veel te veel armoede is in Katwijk. De kloof tussen arm en rijk moet zeker worden gedicht. Voorkom de tweedeling in Katwijk: kijk naar jong, oud en werklozen. In ons vaandel staat ‘STRIJDERS VOOR OP’. Ook nu.