Burgerlid van de raadscommissie

Tom Reedijk

Ik woon pas een jaar in Katwijk, maar ik kom er al sinds mijn 17e. Mijn vrouw Jessica komt uit Katwijk aan de Rijn en we zijn blij dat we in Valkenburg een huis vonden. We houden van de zee, de duinen en het dorpse. Het is ook een mooie omgeving om onze zoon Aaron te laten opgroeien.
Als Sociaal Raadsman zit ik in twee Sociaal Wijkteams in Haarlem. Ik ben het aanspreekpunt voor mensen die in de knel zitten. Samen met opbouwwerkers, het maatschappelijk werk, wijkverpleegkundigen, de gemeente, schuldhulpverleners en WMO-specialisten help ik mensen problemen de baas te worden.

Ik ben al zes jaar politiek actief en koos voor de PvdA omdat die links én verbindend is. Hiervoor woonde ik een periode in Alphen aan den Rijn, waar ik bestuurslid en later burgerraadslid was. Daar heb ik het politieke handwerk geleerd. Toen ik in Katwijk ging wonen, was het logisch om ook hier politiek actief te worden.

Het lijkt soms wel of elke groep zijn eigen partij wil hebben, maar je komt echt verder als je het samen doet. Als je ook oog hebt voor een ander. Daar sta ik voor.