Goede zorg prioriteit nummer 1!

8 november 2018

We staan voor een hele grote opgave als gemeente Katwijk. Want hoewel we in de begroting voordelige cijfers zien staan, die oplopen in de miljoenen, zien we tegelijkertijd dat we als gemeente in ieder geval structureel 2,3 miljoen euro moeten opvangen, door het eenzijdig en direct opzeggen van het solidariteitsbeginsel in de zorg door de gemeente Leiden. Hoe zorgen we ervoor dat we de zorg betaalbaar houden, maar ook goed voor die mensen die ons zo keihard nodig hebben? Wat de PvdA betreft is goede zorg prioriteit nummer één.

De juiste zorg voor onze inwoners
We gaan de komende jaren de toegang tot de zorg (het sociaal domein) veranderen. Als PvdA zien we hier zeker voordelen. Zo zien we bijvoorbeeld veel positiefs in het versterken van de rol van de huisarts in de jeugdzorg, om kinderen sneller zorg te laten krijgen. Maar we moeten steeds in beeld houden waar we het voor doen: de juiste zorg voor mensen en niet om het geld. Wij hebben altijd gezegd, als het nodig is leggen we geld bij. Het verschralen van de zorg is wat de PvdA betreft geen optie. Ook als dat betekent dat er structureel extra geld naartoe moet. Want laten we niet vergeten dat het college naast de 2,3 miljoen euro die we als gemeente structureel extra moete ophoesten, ook zelf nog eens 2,2 miljoen euro wil bezuinigen.
Daarnaast moet er ook nog gewerkt worden aan het toegankelijker maken van Katwijk voor mensen met een beperking. Waarom is hier op dit moment geen geld voor gereserveerd? We willen dat het college tempo maakt met een toegankelijkheidsagenda, waar de PvdA al jaren voor pleit. Wij zijn bereid hierin te investeren en roepen het college op hiervoor te gaan.
Vandaag zullen een aantal partijen zich focussen op de OZB verhoging van 10%. De PvdA niet, want we hebben dit geld keihard nodig. Er zit alleen wel één hele belangrijke ‘maar’ aan, en dat is dat het college zich goed moet beseffen dat het zich niet kan permitteren om onverantwoorde uitgaven te doen. Onlangs was er een voorstel om 3 ton voor een ijsbaan te dekken uit de Algemene Reserve. Dat is onverantwoord en iets waar de PvdA keihard voor gaat liggen. We kunnen onze spaarpot niet voor dat soort ad hoc dingen blijven inzetten. Het betekent niet dat we niet mogen investeren, maar wel dat beter moeten nadenken over wat onze prioriteiten zijn.

Armoede aanpakken
Er is een groeiende groep gezinnen in Katwijk die het elke maand heel moeilijk heeft. Kan ik mijn ziektekostenpremie wel betalen en dan ook nog de eigen bijdrage voor de WMO? Dit komt ook voor bij gezinnen die keihard werken, maar onderaan de streep steeds minder over houden. Ondanks de goede cijfers over de economie. We zien ook in de begroting dat er een structureel groeiend aantal huishoudens is met een laag inkomen. Dit terwijl het aantal mensen met een uitkering naar verwachting afneemt. Het grote aantal aanmeldingen bij Stichting Leergeld sinds juni dit jaar zijn ook een signaal. Dit is een probleem. Wij vinden dat de gemeente een actieve rol heeft dit probleem aan te pakken. Door als gemeente inwoners actief te benaderen. Door er alles aan te doen om de middelen die we voor armoedebestrijding hebben goed in te zetten. Maar ook dat we durven creatief om te gaan met deze middelen, om armoede duurzaam uit te bannen. Wat ons betreft betekent het dat we mensen niet alleen maar uit gelabelde potjes voorzieningen leveren, maar we laten zorg- en hulpverleners integraal kijken naar wat mensen nodig hebben om problemen op te lossen. We leveren maatwerk. Dit moet betrokken worden bij de toegang tot het sociaal domein.

Maatschappelijke Agenda
En dat brengt ons bij de maatschappelijke agenda. Het idee hierachter: hoe zorgen we ervoor dat we ons geld voor welzijn, sport, onderwijs e.d. nu zo inzetten dat we de doelen halen die we willen behalen. Het betekent dus ook dat we niet voor alles zomaar geld beschikbaar stellen en wellicht inderdaad dat we stoppen met het financieren van sommige dingen. We kunnen daarbij niet iedere vereniging een nieuwe accommodatie verschaffen of in elke wens voorzien. Daarnaast vindt de PvdA dat het niet doorgaan van het kennis en cultuur centrum in de Noordzeepassage de kans is om na te denken over een goed uitgedacht plan. Wij zijn bereid om te investeren zoals gezegd, maar ook de vraag welke functies op welke plek het beste kunnen worden ingevuld moet op tafel liggen.

Iedereen is welkom in Katwijk
Binnen de Maatschappelijke agenda zien we een element dat tot nu toe nog onderbelicht is, en dat is het emancipatie gedeelte. Dan heb ik het met name over de LHBT-doelgroep. We hebben een aantal jaar geleden een discussie gehad over de regenboogvlag, waaruit uiteindelijk het compromis kwam om de vlag aan de overkant van het gemeentehuis op te hangen. Afgelopen Coming Out Day heeft PodKat deze vlag wel opgehangen bij het gemeentehuis, net als op heel veel andere plekken. De gemeente heeft deze vlag snel weer weggehaald. De PvdA vindt het teleurstellend om te zien dat de gemeente zich zo laat kennen. Neem een voorbeeld aan het Pieter Groen, waar de vlag wel mocht blijven. Dan snap je goed de sensitiviteit rond dit onderwerp. Symbolen doen er toe, zeker wanneer je ze actief weghaalt. Overigens complimenten voor wethouder van Starkenburg die er stond bij het hijsen van de vlag. Maar het bevreemdt zo dat het niet kan in Katwijk. Het is niet zo dat het allemaal maar even makkelijk en geaccepteerd is in onze gemeente. Ook dat hoor ik vaak genoeg terug. Wij roepen het college daarom op om dit onderdeel te laten zijn van de maatschappelijke agenda. Om actief het gesprek aan te gaan met de doelgroep en te horen welke problemen er leven. Om bij andere gemeenten, zoals Leiden, te informeren hoe zij ermee omgaan. Om te kijken hoe we dit onderwerp bijvoorbeeld in de jeugdzorg geborgd hebben. Om te kijken hoe scholen en sportverenigingen ermee omgaan. En betrek Podkat hierbij. Zij hebben een talkshow waar tijdens een aflevering twee jonge voetballers aan tafel zaten en de vraag gesteld werd: hoe wordt er gereageerd als je twee moeders hebt? Wanneer de kwajongens in de gemeente maatschappelijke thema’s beter oppakken dan jij, dan moet je aan de slag. Zodat iedereen naar zijn zin kan wonen in onze gemeente.

Meer kansen op een huis
Het is heel moeilijk om aan een huis te komen, ook in Katwijk. De gemeente wil gaan werken aan een nieuwe woonvisie. De wethouder wil betaalbare woningen. Dat is mooi, want die willen wij als PvdA ook. En het is goed dat er gewerkt wordt aan een nieuwe visie. Het is prachtig dat er gewerkt wordt aan vliegkamp Valkenburg. Want ook die huizen hebben we hard nodig. Alleen het wordt wel hoog tijd dat we tempo gaan maken met bouwen. Daarnaast wordt er ook nog te weinig creatief gedacht. Waar zijn nu bijvoorbeeld een heel aantal tijdelijke woningen die we echt al eens hadden kunnen realiseren. Er zijn initiatieven in de Duinvallei, waaronder Kleine Duinvallei. Alleen daar zien we dat, net als bij de rest van de woningmarkt, financiering een probleem is. En let wel, de initiatiefnemers vragen hier niet om geld, ze vragen om assistentie van de wethouder zodat anderen kunnen en willen investeren. De PvdA wil graag dat deze woonstudio’s er komen en vraagt de wethouder dan ook zich hiervoor in te spannen. Want er zal actie moeten komen op korte termijn.
Het is nu tijd voor gelijke kansen!

Onze moties:
Zorg voor onze inwoners voorop:
Motie zorg voor inwoners voorop
Motie woonstudio’s Kleine Duinvallei:
Motie Woonstudio’s Kleine Duinvallei
Motie Vlaggenprotocol:
Motie Vlaggenprotocol
Motie Right to Challenge:
Motie Right to Challenge
Motie emancipatie LHBTers:
Motie Emancipatie LHBTers in maatschappelijke agenda