PvdA wil meer maatregelen tegen blokkeren strandopgangen

24 juni 2019

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de blokkades van strandopgangen door fietsers op mooie zomerse dagen. Dit naar aanleiding van een oproep van de politie op social media waarbij zij wijzen op het gevaar dat hulpdiensten mensen op het strand niet op tijd kunnen bereiken.

Matthijs van Tuijl (fractievoorzitter PvdA Katwijk): ‘Het is ontoelaatbaar dat deze situatie nog langer voortduurt en de PvdA vindt dan ook dat het college op korte termijn maatregelen moet nemen om hier iets tegen te doen.’ In het verleden is er geprobeerd om door middel van belijningen aan te geven waar fietsen niet neergezet mogen worden. Echter dit gebeurde alleen bij bepaalde strandopgangen en het effect is niet voldoende.

De PvdA heeft het college nu dan ook gevraagd of het op dit moment daadwerkelijk verboden is fietsen bij strandopgangen verkeerd te plaatsen. Zo niet dan moet er op korte termijn een verbod worden ingesteld. Dit zal dan duidelijk gemaakt moeten worden met borden en er zal gehandhaafd moeten worden bij alle strandopgangen.

Daarnaast is het ook goed om te kijken naar oplossingen voor meer fietsenstallingen. Op dit moment is er in het duingebied op sommige plekken een fietsenstalling aanwezig. Om fietsers meer ruimte te geven zouden er hier meer van moeten komen.

Lees hieronder de gestelde vragen:

Schriftelijke vragen PvdA Katwijk- strandopgangen