Ombudsteam

Even geen uitweg meer in je benarde situatie zien, het gevoel hebben dat niemand je hoort en gelooft. Vastzitten tussen de kasten en muren van diverse instanties en het gewoonweg helemaal niet meer weten…

Het gebeurt en wat dan?

Kom op voor jezelf en laat het Ombudsteam Katwijk je helpen.
Een goed advies, een doorverwijzing, tips, begeleiding of gewoon een luisterend oor.
Daar zijn wij voor!

 


De PvdA afdeling Katwijk heeft sinds begin 2011 een Ombudsteam.
Hiermee willen wij actief mensen helpen die om welke reden dan ook in de knel zijn gekomen en/of problemen hebben met overheidsinstanties of maatschappelijke organisaties.

De afdeling Katwijk volgt hiermee het voorbeeld van veel andere PvdA afdelingen die de afgelopen jaren deze dienstverlening al hebben opgestart.

Het team bestaat uit Anneke van der Sluis, Jan Wassenaar en Kor Kleijwegt.

De doelstelling van het Ombudsteam is de behandeling van individuele klachten en klachten van algemene aard. Daarnaast wil men ook structurele problemen boven tafel krijgen om zo overheidsinstanties of organisaties aan te kunnen spreken op zaken die steeds weer fout gaan. Het is zeker niet de bedoeling dat problemen van de burger worden overgenomen. “We helpen mensen bij het zoeken naar een oplossing door te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken en een vastgelopen situatie weer in beweging te krijgen”, aldus het ombudsteam.

Het Ombudsteam biedt altijd een luisterend oor en probeert mensen te helpen, wat de klacht ook is. Vanzelfsprekend is de bescherming van privacy van de mensen met een klacht of een probleem erg belangrijk.

Dat er ook in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg behoefte is aan een Ombudsteam blijkt wel uit het feit dat de eerste mensen zich al hebben gemeld toen de PvdA nog bezig was dit team op te richten. De daadwerkelijke ondersteuning is dus al gestart.

Het Ombudsteam is telefonisch bereikbaar op 06-28588792. Via de mail kunt u uw probleem of klacht kenbaar maken op ombudsteamkatwijk@hotmail.com en via twitter op @ombudsteam.